You are here

Permakultur

Permakultur eller Permanent Agriculture betyder »vedvarende kultur«. Begrebet stammer fra et planlægningssystem for jordbrug, hvor man arbejder med forudsætninger for en vedvarende dyrkning. Det vil sige at monokulturelle systemer erstattes af polykulturel opbygning af produktion, bosætninger og forsyninger. Altsammen designes på baggrund af en forståelse af naturlige mønstre. Begrebet bruges desuden i forbindelse med design af boliger og bymiljøer, som kan indpasses i naturlige mønstre.

Det er umuligt for mig at give et fyldestgørende billede af permakultur her på sitet, og det ville være et unødigt dobbeltarbejde, for siden Bill Mollison sammen med David Holmgren i 1978 startede med at beskrive permakultur, og han i 1988 første gang udgav den sublime grundbog »Permaculture. A Designers Manual«, er der vokset en worldwide bevægelse frem. Og det er der altså en god grund til. For alle de principper, som Mollison beskriver i manualen, er dybt logiske og forankret i praksisser, der har fungeret i længere horisonter i menneskets historie. Hvert eneste grundprincip for design af et stykke jord, hvad angår biodiversitet, indsamling og brug af vand, opsamling af næring og måder at jordforbedre, forståelse af klimatisk kontekst mm., er så konkret brugbar viden, at man som ny eller erfaren have- og jordbrugsdyrker, her får viden og argumentation bag, hvorfor og hvordan at designe og skabe sin have. Det er SÅ tilfredsstillende baggrundsviden at erhverve sig! 

Jeg valgte at tage en permakultur-certifikat-uddannelse. Så langt behøver man selvfølgelig ikke gå med det. Man kan selvstudere eller blot lade sig inspirere at elementer fra permakulturen. Uddannelsen skal nu lige have en anbefaling med sig. Den kan tages fordelt over 10 uger, eller den kan tages som et samlet ugekursus. Alle undervisere går systematisk temamæssigt frem efter Mollisons manual, men der er selvfølgelige store personlige forskellige i stil, og der er også individuelle forskelle på lærerne, hvor meget de forankrer gennemgangen af temaer i, at man også kommer ud og ser konkrete eksempler. Selvom det er konkret viden, systemet baserer sig på, så er permakultur sjældent noget, der kan puttes ind i en simpel ligning. Design og tilpasning af design er en evigt dynamisk proces, fordi naturen altid er i bevægelse, og der ofte kommer overraskelser og forhindringer i form af f.eks. skadedyr, mere regn, mindre varme osv. Således skal man erhverve sig erfaring - og tilpasse og forandre. Lære at bruge også sin intuition, aflæse subtile forandringer. Derudover er manualen ikke helt nem at tilgå; at blive undervist og få vist eksempler først, gør den væsentlig nemmere at læse og forstå bagefter.

Uddannelsen er understøttet af konkrete og helt systematiske undervisnings-videoer, lavet af Geoff Lawton, der startede samarbejdet med Mollison for mange år siden. Lawton har en meget omfangsrig erfaring med at designe både i eget regi på Zaytuna Farm, og som ankermand på rigtig store natur-rehabiliteringsprojekter. Videoerne gør det muligt at repetere og fordybe sig særligt i det emne, man er i gang med i ens egen have, når man har brug for det efterfølgende.

Uafhængigt af, om man tager uddannelsen eller ej, så skal nævnes, at der er vokset et stort online-netværk og -univers frem, hvor man kan melde sig ind og få inspirationer og gode ideer. Ligeledes er der skrevet en række bøger, der eksemplificerer og konkretiserer måder at omsætte Mollisons tænkning på, ligesom at Youtube er et fantastisk sted at få inspirationer og billeder på, når folk erhverver sig erfaringer. Pinterest viser også rigtig mange gode ideer. 

Det du får fra mig her på platformen, er således ikke en lang beskrivelse om permakultur, det vil som sagt være spild af plads, og mit eget faglige niveau er heller ikke til det; jeg er novice. Men du får til gengæld en genvej til at lære lidt om permakultur, idet jeg vil vise lidt af min egen vej gennem feltet. Du får således links til de hjemmesider og grupper, som jeg er medlem af, og til de navne, jeg vurderer der nationalt og internationalt arbejder særdeles godt med hvad og hvordan i praksis, samt til nogle af de bøger, jeg personligt er glad for. 

www.tagari.com Bill Mollisons Tagari Garden Farm på Tasmanien i Australien er formentlig er under hastig omdannelse, idet han døde i 2016. Men man kan købe bøger fra sitet og man kan blive WWOOF'er på stedet. 

www.holmgren.com.au David Holmgren arbejdede i mange år tæt sammen med Bill Mollison. Han har sammen med sin partner Su Dennett skabt tre permakultursteder. Stedet Melliodora i Australien kan besøges én gang månedligt om sommeren. En af Holmgrens væsentligste bøger findes i en 2017 revideret version »Permaculture. Principles & pathways beyond sustainability».

www.geofflawtononline.com Geoff Lawtons personlige hjemmeside. Jeg er fan er hans arbejde, jeg sluger hvert et sekund af hans videoer, for der er så meget erfaringsbaseret viden bag dem. Han er p.t. min personlige favorit inden for permakultur! Lawtons Zaytuna Farm i Australien kan besøges og man kan tage praktiske kurser der.

www.permaculturenews.org The Permaculture Research Institute (PRI) drives af Geoff Lawton. Hjemmesiden er kursus-oversigt og -bestilling, bogbutik, vidensbank og linker til diverse forums og oversigter over permakultursteder. Vel den vigtigste internationale portal i permakulturkredse.

www.crmpi.org Jerome Osentowski har siden 1992 været igang med at eksperimentere med at bygge energimæssigt set bæredygtige drivhuse. Senere kom permakultur til, således at også sammensætningen af planter, forbedring af jord, vanding mm. er genial designede systemer. Indtil nu er han den, jeg anser som den bedste læremester udi drivhusbyggeri og plante-vand-jord-næring-design. Jerome har Central Rocky Mountain Permaculture Institute. Hans bog »The forest garden greenhouse« er en vanvittig lækker bog, fordi den overbeviser én om, viser i praksis, at drømme kan realiseres, hvad angår at lave ægte bæredygtige drivshus-systemer. Hans sted kan besøges, man kan være frivillig eller man kan tage på kurser der. Og hjemme i sofaen kan man under Media -> Videos slubre demonstrationer af principper i sig.

Ken Birger har på permakultur-Danmarks hjemmeside givet et detaljeret referat af bogen

www.permakultur-danmark.dk Sitet og stedet for såvel nysgerrige som aktive i foreningen Permakultur Danmark. Foreningen forefindes også på facebook. Ved at gå ind på landkortet kan man se, at der er 8 LAND-centre i Danmark. Det er steder, man kan besøge for at se eksempler på vidt forskelligt udlevet permakultur i praksis.

www.levbaeredygtigt.dk Mira Illeris og Esben Schultz er redaktører på »Tidsskrift om Permakultur«, der er et særdeles fagligt grundigt og sobert tidsskrift, der kan anbefales, hvis man vil have permakultur under huden. Man kan ved køb af abonnement også få de tidligere numre, og det giver et virkelig godt indblik i, hvordan forskellige proaktive mennesker arbejder med forskellige elementer af permakultur i hele Norden.

www.permakulturliv.dk Mira Illeris og Esben Schultz har taget initiativ til sammen med andre familier at skabe seks selvforsynende og erhvervsdrivende skovlandbrug. Opbygningen er her i 2017 i fuld gang. Deres skovhave har eksisteret nogle år og er også et besøg værd.

www.permakulturhaven.dk Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb har på Friland på Djursland skabt et sted, der er designet efter permakultur principper med halmhus, skovhave, grøntsagsbede, drivhus, integreret dyrehold og planteskole med flerårige grøntsager, spiselige træer og buske. Et fantastisk sted at besøge og super kompetente mennesker at lære fra. De har skrevet »Permakulturhaven. Om flerårige grøntsager, skovhaver og gravefri dyrkning til selvforsyning & en levende fremtid«.

www.naturplanteskolen.dk Aiah Noack, permahavedesigner, driver ved Hedehusene nær Roskilde en planteskole, hvis formål er at lære os at spise mange flere planter. Hun har skrevet bogen »Fantasilater - eventyrlige blomstersalater«, der giver konkrete anvisninger om hvad at spise hvornår og hvordan at kombinere, og hun holder en del praktiske kurser, hvor man kan vælge sig ind på det, der har mest interesse for én.

www.edimentals.com/blog/ Stephen Barstow er en nørdet englænder, der bor i Norge, og som har præsteret at lave en have med mere end 2000 spiselige planter. Et vanvittigt spændende projekt og et sublimt arbejde med frø og systematisk analyse og, hvad der kan fungere og hvorfor. Hans bog »Around the world in 80 plants« er en grundbog for mig, hvad angår spiselige planter.

www.ecotopia.se/sv/ Ecotopia i Sydsverige er et af de steder i Norden, hvor man har gået meget systematisk frem og bygget flere off the grid huse i forskellige typer materialer og med forskellige typer løsninger på toiletter, vand og varme. Under fanebladet 'hållbart byggande' gives der en række konkrete bud på løsninger, som man har afprøvet. Det er muligt at besøge stedet, enten i forbindelse med et af de mange kurser, de holder, eller blot som bed & breakfast gæst, hvor man kan prøve flere forskellige af husene, samt nærlæse en udstilling om husenes tilblivelse. Karin Malmgren er grundlægger og passioneret drivkraft af Ecotopia. Grønsager dyrkes efter permakultur-principper, og der holdes mange forskellige kurser på stedet, samt der er frøbytningsdage - og meget mere. 

At jeg ikke har nævnt flere steder, web-steder, bøger, personer mm. er ikke udtryk for, at de udeladte ikke har kvalitet eller ikke har noget spændende at byde på. Blot har jeg ikke førstehåndskendskab, og så vil jeg ikke nævne dem.