You are here

Forskningsartikler, bogkapitler og artikler i øvrigt

Oversigt akademiske arbejder

(Der er først et link til hver af artiklerne, når de nedenfor beskrives mere i detaljer - her kun en oversigt).

Karina E. Hansen, Ulrik S. Kesmodel, Mette Kold, Axel Forman (2016). Long-term effects of mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis: A six-year follow-up on a pilot study. Nordic Psychology. 1–10. Web.

Karina E. Hansen, Ulrik S. Kesmodel, Einar B. Baldursson, Mette Kold, Axel Forman (2014). Visceral syndrome in endometriosis patients. Journal of Obstetrics and Gynecology, August, Vol. 179, p.198(6).

Mette Kold, Tia Hansen, Hanne Vedsted-Hansen & Axel Forman (2012). Mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis. Nordic Psychology 64:1, 2-16.

Mette Kold, Hanne Vedsted-Hansen, Tia Hansen (2011). Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose. Et spirende koncept og en faktisk case. Psyke & Logos, nr. 1. Temanummer om mindfulness.

Ph.d. afhandling (2003). Døden er ikke en fiasko her i livet. Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Med forelæsningen: Patientengagement og behandlings-ansvar. Eksistentielle dilemmaer i behandling af alvorligt syge mennesker.

Speciale (1994). Graviditet – fødsel – forældreskab. Psykologisk Institut, Københavns Universitet.

Oversigt bidrag til bøger

Mette Kold & Karina Ejgaard Hansen (2018). Mindfulness. I: Rehabiliteringspsykologi. Red. Chalotte Glintborg. Aarhus Universitetsforlag. Kapitel 7, side 89-113.

Karina Ejgaard Hansen & Mette Kold (2018). Rehabiliteringspsykologisk behandling af smerter. I: Rehabiliteringspsykologi. Red. Chalotte Glintborg. Aarhus Universitetsforlag. Kapitel 15, side 239-262.

Anne Stokkebæk & Mette Kold (2002). Smertepsykologi. I: Psykologi 2 - Sundhedspsykologi. Kapitel 9, side 166-179.

Ida Finck-Heidemann & Mette Kold (1996). Børn ingen hindring? En undersøgelse af, hvordan det påvirker parforholdet at få børn. I: Jeg gifter mig kun én gang. Red. Jo Herman. Modtryk. Jeg har efter ph.d.'en primært bedrevet forskning inden for kronisk smertehåndtering på målgruppen endometrioseramte, især med fokus på, hvordan mindfulness og yoga kan anvendes. Det er der kommet nogle forskningsartikler ud af:

Mere i detaljer om smerteforskningen - og links til artiklerne og bogkapitlerne

Vi fandt overordnet virkelig gode effekter af mindfulnessbaseret psykologisk intervention i forhold til kvinder med endometriose og kroniske smerter. 2011-artiklen beskriver konceptet in spe og illustrerer det med et case-eksempel (Hannes fortælling stærkt forkortet), 2012-artiklen viser resultater / effekter af pilotprojektet, og 2017-artiklen viser, at effekter stadig forbliver ved 6-års follow up undersøgelsen. I forbindelse med 6-års follow up analysen fandt vi desværre en databearbejdningsfejl i den oprindelige artikel, der dog pegede resultaterne i endnu bedre retning, erratum kan læses i 2016-artiklen. De publicerede artikler er: 

Mette Kold Jensen, Hanne Vedsted-Hansen, Tia Hansen (2011). Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose. Et spirende koncept og en faktisk case. Psyke og Logos, 32(1), p. 170-188. Temanummer om mindfulness. 

Summary: Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor centrale temaer eksemplificeres fra både terapeutens og klientens perspektiv: søvnforbedring, smertehåndtering, krav-ressource-balance og parforhold. Afslutningsvis diskuteres begrænsninger og potentiale ved en sådan tilgang.

Mette Kold, Tia Hansen, Hanne Vedsted-Hansen & Axel Forman (2012). Mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis. Nordic Psychology 64(1), p. 2-16. doi: 10.1080/19012276.2012.693727.

Summary: Endometriosis is an important cause of pain and fatigue in fertile women. The disease is often overlooked in general medical practice, and significant delay from onset of symptoms to diagnosis and treatment is common. Severe cases cause chronic pain and reduce work ability and quality of life even after optimal medical treatment. We suggest a psychological intervention based on mindfulness techniques for dealing with pain, and report results from a pilot study with ten endometriosis patients with chronic pain problems. Participants’ level of distress was measured with self-report questionnaires of general health status (SF-36) and endometriosis health profile (EHP-30) pre- and post-intervention and at six and twelve months follow-up. Results indicate significant and lasting effects on participants’ pain level, well-being, and ability to function in daily life. Although conclusions remain preliminary until tested in a randomised controlled trial, it should be noted that our findings are in line with qualitative studies in women with endometriosis, and with data on the effects of mindfulness in other chronic pain domains. We encourage further studies on this kind of intervention for women with endometriosis.

Corrigendum (2016), Nordic Psychology, 68:2, 144-146. doi: 10.1080/19012276.2016.1162494.

During a follow-up study, our data were scrutinized once again. In the primary analysis, raw data were recoded according to the manual before inserted in the SF-36 statistical program. However, the SF-36 program performs this recoding automatically, meaning that it has been done twice and an improvement of all eight scales of the SF-36 was overlooked. The intervention was thereby considered less effective than it actually appears at proper analysis.

The authors would like to assure readers that this affects only results from the SF-36 questionnaire. The EHP-30 data are correct.

Karina E. Hansen, Ulrik S. Kesmodel, Mette Kold, Axel Forman (2017). Long-term effects of mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis: A six-year follow-up on a pilot study. Nordic Psychology. 69(2), p. 100-109. doi: 10.1080/19012276.2016.1181562.

Conclusion: The aim of this study was to evaluate the long-term effects of a mindfulness-based psychological intervention on chronic pain and quality of life in endometriosis when conducting a six-year follow-up on a pilot study.

Although conclusions remain preliminary until tested in a randomized controlled trial, results presented in this article indicate that mindfulness-based psychological treatment of chronic pain seems very relevant to women with endometriosis with the potential to improve quality of life. 

Karina E. Hansen, Ulrik S. Kesmodel, Einar B. Baldursson, Mette Kold, Axel Forman (2014). Visceral syndrome in endometriosis patients. European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology, 179, p. 198-203. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.05.024.

En udløber af projektet har været, at der er blevet lavet en undersøgelse, hvor der vises en høj grad af symptomkorrelation. Det dokumenteres, at kvinder med endometriose også har forhøjet risiko for at have andre lidelser relateret til bl.a. fordøjelsessystem.

Conclusion: Pain related to bowel and bladder function is seen more often in endometriosis. This study explored whether employed endometriosis patients experience multiple visceral symptoms more often than reference women without the disease.

These data indicate that a significant number of endometriosis patients suffer from a specific symptom correlation, which is uncommon in women without the disease. These findings and previous data may suggest the occurrence of a visceral syndrome in endometriosis. 

Chalotte Glintborg (red.) (2018). Rehabiliteringspsykologi. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 9788771847314.

Karina Ejgaard Hansen og jeg har skrevet to kapitler til en peer-review lærebog i Rehabiliteringspsykologi. Henholdsvis kapitel 7: Mindfulness (side 89-113), hvor jeg er førsteforfatter og kapitel 15. Rehabiliteringspsykologisk behandling af smerter (side 239-262), hvor Karina er førsteforfatter. De to kapitler (i alt 51 sider) er koblet sammen i ét pdf-dokument.

Lidt af hvert artikler

Jeg har i tidens løb haft en sporadisk og ikke målrettet kontakt med medierne, mere ud fra en 'nu må jeg altså lige blande mig'. Og så har der været enkelte beskrivelser af nogle af de bøger, jeg har skrevet / været medforfatter på. Disse ting kan ses nedenfor sat i datorækkefølge med nyeste øverst.

Tid til at være der

Kronik i Weekendavisen, 22. juni 2018. Side 25 i Ideer. Kronikken handler om psykologrollen i sundhedsforsikringstidsalderen. Der påpeges den risiko der foreligger for, at det at gå til psykolog bliver for 'quickfix'-agtigt, til stor skade for klienten og også en faglig hæmsko for psykologen. Jeg peger tilbage i tiden i håb om at vi lader os inspirere af bl.a. eksistenspsykologiens tilgang.

Den almindelige elendighed (af Tine Eiby)

Artikel i Weekendavisen, 3. januar 2020. Side 1-3 i Ideer. Redaktøren på kronikken ovenfor, Tine Eiby, er optaget af, hvad vi gennem tiderne er gået til psykolog for, hvem der bruger psykologerne, og om det er hensigtsmæssigt. Vi er tre psykologer, der udtaler os til hende i artiklen. Jeg lægger vægt på de forskellige køns og de forskellige livsfasers udfordringer.