Angst - og håndtering heraf

 Angst fylder stadig mere hos stadig flere mennesker, unge som ældre. Hos ethvert menneske, der oplever en psykisk udfordring eller lidelse, er der en unik kompleksitet bag, hvordan og hvorfor lidelsen er opstået. Denne fortælling, læseren præsenteres for her, er selvfølgelig, når den handler om én klient, således en unik og personlig fortælling.

Og den kan i øvrigt læses i dét lys; som en god novelle om et menneskes proces med at få indsigt i eget følelsesliv. 

Hos de fleste, der oplever angst, er der imidlertid nogle fællestræk omkring følelsesophobning og følelsesudtryk, og der er nogle arketypiske elementer, når lige præcis angst tager én og vælter én omkuld. 

Således tror jeg, at de fleste, der har oplevet angst, kan spejle sig i fortællingen – og forhåbentlig få nogle hints og inspirationer til, hvordan at tage livtag med egen angst og livssituation.