Eksistens og livsmening

Dette er en arketypisk refleksion om først at være faret vild, næst at kunne MÆRKE SIN LIVSMENING. I afsnit 1 føres du med bag fortællingen sammen med terapeuten, der introducerer klienten og arbejdet de sammen foretager. I afsnittene 2.-4. kan du se nogle yderst kreative og til os alle talende visuelle udtryk, klienten har skabt omkring Arbejdsfængslet, Det sande selv og Balancegangen. I afsnit 5 interviewer terapeuten klienten om en transformationsoplevelse, der sætter hende smukt på sporet af sig selv.