Håndtering af stress og depression

At uddrage erfaringer og komme tilbage på arbejdsmarkedet på en modnet måde, efter at have været sygemeldt pga. STRESS, UDBRÆNDTHED og DEPRESSION, er en kæmpe udfordring. Den bliver ikke mindre, hvis man er ganske ung, som denne klient i fortællingen er; det er en person i starten af 30’erne, og det er den alder, hvor man typisk betragter sig selv som høj-performende og uovervindelig. Læg dertil at klienten er mand.

Selvom ligestilling hersker og det er blevet mere legitimt at gå til psykolog det sidste årti, så er der dog hos mange mænd en forestilling om, at psykologiske udfordringer, dem klarer man selv. Så mange parametre var i minus for denne mand. Han startede i forløb hos mig med visse forbehold, ikke helt motiveret for, at det var hos en psykolog, at han skulle finde support til at overkomme sin stress. Men han var samtidig så ramt, at han ikke kunne andet end overgive sig til en eller anden form for støtte. Jeg forsikrede ham, at hvis jeg efter 2-3 samtaler ikke følte at kunne hjælpe ham, så skulle han selvfølgelig prøve noget andet. Hvad han ikke var sig bevidst, men som jeg hyppigt konstaterer hos stressede klienter, så var han – udover at være intelligent, stærkt engageret i sit arbejde, fysisk i ganske god form, altså et særdeles ressourcefyldt menneske – samtidig følelsesmæssigt yderst sensitiv. – En cocktail, der ofte giver udfordringer på stress-fronten.

Fortællingen er inddelt i 10 afsnit, der afspejler forskellige faser, såvel i tid som i tilstand og udfordringer, som Anders har i de givne perioder. 'Anders' er pseudonym.