Introduktion og overblik

»Fortællinger fra det virkelige liv« er blevet til organisk gennem 15 år og indeholder unikke, arketypiske, jordnære og genkendelige udfordringer og løsninger med udgangspunkt i helt almindelige menneskers liv. Fortællingerne er mails, citater, refleksioner, dialoger og interviews med bekendte, kolleger, venner, kursister og klienter til Mette Kold. Alle deltagende har været medskrivere, redigerende og/ eller godkendt fortællingerne.

Alle fortællingerne kan læses frit her på platformen. Henvisninger til køb er i de tilfælde, hvor du som læser ønsker at have fortællingen i fysisk print eller til download.

De første 7 fortællinger baserer sig på klient-forløb: 

Håndtering af stress og depression. Det er en fortælling om en mand i 30'erne (edb-softwareudvikler), der går ned med stress og sygemeldes. Efter tilbagekomst på job tager udfordringerne til, og han kommer tilbage igen et års tid senere, nu udbrændt og deprimeret, til et intensivt terapeutisk forløb.
Fortællingen kan også erhverves i fysisk eller e-pub format (52 sider, rigt illustreret)

Eksistens og livsmening. En kvinde i 30'erne, designer af profession, bliver ramt af stress og sygemelding. Vi arbejder især med temaet om livsmening. Hun har skabt 3 arketypiske visuelle bøger om 'Arbejdsfængslet', Det sande selv' og 'Balancegangen', hvorfra der vises udpluk; syv, otte og ni siders billeder, dvs. i alt 24 siders fantastiske billeder. Hun har senere en transformationsoplevelse, hvor hun erfarer sin livsmening på et dybere plan; hun er interviewet omkring denne oplevelse.
En fortælling på ca. 12 normalsider. Hele fortællingen er delt op 5 afsnit. 

Angst - og håndtering heraf. En kvinder i 30'erne, bankfunktionær, starter et intensivt terapeutisk forløb efter adskillige panikangst-anfald. De første to måneders intensive forløb med både face to face samtaler og mail-samtaler beskrives. Hun udfolder essensen af, hvordan det er at være fanget i angst - og finde en vej ud af den igen.
En fortælling på ca. 23 normalsider, delt op i 5 afsnit.

De næste fire fortællinger er om kvinder, der har det tilfælles, at de skal lære at leve med kroniske smerter. Men derudover er de vidt forskellige, og de temaer, der er taget op for at belyse udfordringerne omkring kroniske smerter, er vidt forskellige.

Viljen til at ville - en smertefortælling uden filter. En kvinde, flyveleder, i slut 40'erne, begynder, efter år med kroniske smerter, blandt flere ting at praktisere mindfulness. Hun er så fokuseret og ihærdig i dette arbejde gennem et par år, at det lykkes hende at komme fuldstændig i kontrol på søvn og smerter. 2 års mail-samtale om det at tilegne sig teknikkerne, få forbedret søvnen, få en bedre balance mellem de ressourcer, hun har til rådighed og de krav, hun stiller til sig selv, er blevet til Viljen til at ville
Fortællingen kan erhverves i fysisk eller e-pub-format her (100 sider)

Smertehåndtering gennem fri bevægelse. Karina, psykolog, er en kvinde i 20'erne, der gør en lang række ting for at håndtere sine kroniske smerter. Fortællingen dykker ned i en oplevelse med fri bevægelse, og hvordan hun oplever momenter af smertefrihed - og en ny evne til at kunne håndtere og reducere smerterne.
En kort fortælling på ca. 5 normalsider.

Identitets- og meningsskabelse i ord og billeder. Maria, ergoterapeut, er en kvinde i 20'erne, der pga. kroniske smerter faldt uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Vejen tilbage bestod bl.a. i at arbejde dybtgående med sin identitet, talenter, ønsker, relationer og mening. Hun skabte 10 spændende visuelle udtryk/plakater, der vises i fortællingen, der tekstmæssigt analyserer og fortolker plakaterne, samt illustrerer hvordan terapiforløbet tog sit udgangspunkt i dem. Derudover er der follow up på fortællingen om, hvor hun er 3 år senere og 6 år senere.
Fortællingen kan erhverves i fysisk eller e-pub format her (40 sider)

Fra symptom til diagnose – en meget lang rejse. Du præsenteres for en oversigt over en kvindes undersøgelses- og behandlingsforløb, inden hun diagnosticeres med, først endometriose, næst fibromyalgi og nogle år senere konstaterer man, at jo, endometriose har hun, men nej fibromyalgi har hun ikke, men derimod har hun sjögrens syndrom. Desværre meget almindeligt, at det tager meget lang tid at få en korrekt diagnose – hvis det overhovedet lykkes.
Ca. 5 normalsider.

Med værdigheden i behold. En kvinde, pianist, lever med kroniske smerter, og i den forbindelse blev hun udsat for en psykiatrisering, der føltes temmelig overgrebsagtig. Terapiforløbet kom bl.a. til at handle om at genvinde værdigheden, tro på det kroppen fortæller, og danne sig ny livsmening, da pension blev eneste udvej. En skriftlig dialog mellem os blev til den todelte artikel "Med værdigheden i behold", der starter med en sundhedspsykologisk faglig refleksion om "mødet" mellem terapeut og klient, og hvor hun gensvarer med sin sygdomsfortælling og måden hun håndterer og får et værdigt liv påny.
Fortællingen kan erhverves i fysisk eller eller e-pub format her (28 sider)

De næste 5 fortællinger baserer sig på interviews med venner, bekendte og kolleger, der har gjort sig nogle refleksioner om krop, sansning, livskvalitet og nydelse i dagligdagen.

Benthes gode morgen har to afsnit: Afsnit 1er en billedekavalkade, der viser Benthes morgenrunde i hendes fantastiske have. Afsnit 2 er en billedekavalkade over Benthes siddepladser i haven.
Det er en visuel fortælling med mange billeder og meget lidt tekst.

Kit om husmoderliv er et inteview med Kit Ballermann, husmoder og akupunktør, der er sig livets prioriteringer fra livsfase til livsfase meget bevidst, også selvom de indebærer en lang række fravalg. Hun er en vis kvinde. Artiklen er illustreret med billeder fra familiens æstetiske hjem og have.
Ca. 8 normalsider incl. billeder.

Slowlife i midtlivet - Pia Lykke fortæller er et interview med Pia, der omkring de 50 sadler gevaldigt om, da hun ufrivilligt får sit livs første ledighedsperiode. Hun beskriver nødvendigheden af i denne fase af livet at have alenetid og megen tid til dvælen og indadvendthed. Artiklen er opdelt i 4 små afsnit og er ca. 8 normalsider incl. billeder.

Pia Lykke 3 år senere. Efter en stemplen ud og væren på pause, er Pia tilbage på fuld skrue. Vi tog en dag til Vesterhavet ligesom sidst, hvor jeg interviewede hende, og vi funderede sammen. Artiklerne tilsammen viser, at livet er i konstant bevægelse mellem udadvendthed og gang i den, og pause og dvælen – i hvert fald hvis man tør svinge med i pendulets yderpoler. Men ingen tvivl om, at hvis man lader sig flydemed på de indefra strømmende naturlige livsfaser og rytmer, så bliver livet levet allermest fuldt og finder ind i sin egen fine balance.

Om groove; motion der gør glad og godt, også mens man gør det. Mette Kold måtte bare have et interview med Pernille efter at have danset groove en hel del gange og bare blive ’glad i låget og sitrende levende i kroppen.’ Sidenhen har Pernille og Mette lavet en række workshops og forløb sammen.  
Interviewet er ca. 6 sider incl. billeder.

Offer eller overlever. Gitte Bitsch, psykoterapeut og kollega til Mette Kold, blev interviewet om, hvad hun fik ud af at besøge "Acid Survivors Hospital" i Bangladesh. Hun tager fat på et kulturelt tabuiseret emne; om ikke vi er blevet nogle lidt sarte ofre, når livets udfordringer kommer?...
Er ca. 5 sider incl. billeder.

Dyrebart dagligliv i juni. En af Mette Kolds egne fortællinger fra en torsdag juni sommereftermiddag:. Det er i hverdagen, at magien ofte viser sig at være allermest intens. Du som læser kan helt sikker identificere dig og komme i tanker om en helt almindelig hverdag, der udfoldede sig og blevet så ganske særlig god...
Er ca. 12 sider incl. mange billeder.

Mål, nytteværdi og mening. En af Mette Kolds egne fortællinger om, hvad der er mening og mål, når børnene er voksne og erhvervsmålsætningerne er indfriet (for nu i hvert fald). Om hvordan livet egentlig er fuldbyrdet - og hvordan det giver mulighed for at være i livet som en udfoldethed, frem for at være i målsætningsfokustilstand.
Er ca. 6 sider incl. en del billeder.