Med værdigheden i behold

Jeg mødte denne sygdoms- og smerteramte klient, efter at hun rystet og ramt i flere år havde bokset med systemet, såvel misbilligende sagsbehandlere som en psykiater, der – efter vi begges vurdering – usagligt psykiatriserede hende. Vores samarbejde omhandlede at få skabt et værdigt og meningsfyldt liv igen, efter at en pension langt om længe kom i hus. Kvinden foretog efter forløbets afslutning mange sobre refleksioner omkring patient-rolle og behandleransvar. Vi mødtes i flere omgange og diskuterede refleksionerne igennem. Vi anser dem så vedkommende for andre sygdoms- og smerteramte, at vi besluttede at samle refleksionerne til denne artikel.

Artiklens opbygning er todelt. Først er der en psykologfaglig refleksion omkring det dilemmafyldte og asymmetriske møde mellem sundhedsprofessionel og kronisk sygdomsramt. Der argumenteres for en åben, fordomsfri og ligeværdig forholdemåde fra den sundhedsprofessionelles side. Næst beskriver klienten et ca. 10-årigt forløb med mange forgæves initiativer med hensyn til at blive rask – og sluttelig acceptere fibromyalgi-diagnosen og søge pension, med alle de udfordringer det indebar. Hun var oprindelig professionel musiker. Hendes fortælling er relevant at læse, fordi meget af det, hun oplever, såvel på det indre plan som i forhold til social- og sundhedssystemet, er repræsentativt for mange sygdomsramte. Hun sætter ord på, hvad der er udfordrende og giver konstruktive ideer til god håndtering. Og hun sætter kød og blod på adskillige af de temaer, der er beskrevet i første del.

For god ordens skyld skal det understreges, at klienten ønsker at være anonym. Navnet Lise er således pseudonym. Hendes case-historie må kun gengives i sin helhed, i sammenhæng med denne artikel, og efter aftale med forfatterne.

Artiklen er blevet til langsomt og organisk på den måde, at hvert afsnit, jeg skrev fra et psykologfagligt perspektiv, gensvarede klienten på, hvad angår oplevelse og håndtering.

Derfor håber vi, at såvel sundhedsprofessionelle – psykologer, fysioterapeuter, læger, socialrådgivere, sagsbehandlere m.fl. – som sygdomsramte mennesker, kan have glæde af at læse artiklen. Dens formål er at bidrage til en konstruktiv brobygning mellem to parter, der ofte rammer forbi hinanden.