11. Fri bevægelse i dagligdagen

Konventioner sætter rammer omkring, hvad kroppen skal og må - og hvad den ikke må. I de fleste skole- og arbejdskontekster skal kroppen sidde stille i mange timer i træk, kun afbrudt af få pauser, hvor vi oftest heller ikke bruger kroppen eller skænker den nævneværdig opmærksomhed.

Hvis vi efterfølgende bruger tid på motion, er det ofte med en instruktør eller træner til at guide os. Eller monitorering med et mere eller mindre avanceret pulsur. Det vil sige, at ydre rammer også i forhold til motion og bevægelse dikterer rigtigt og forkert.

Resten af dagen er kroppen hos mange af os igen siddende eller liggende.  

Med dette mailkursus prøver vi at inspirere dig til at skubbe flere pauser og rum ind i hverdagen, hvor den naturlige bevægelse slippes fri i kroppen igen. 

Bevægelse bare fordi kroppen gerne vil. Bevægelse fordi kroppen taler til os om at bevæge os.

I sidste uge gav vi et eksempel på, hvordan man kan invitere sig selv ind i rammen 'yogamåtte' og derfra lave fri bevægelse. 

Føler du dig orienteringsløs herved, kan du tage én velkendt yogaposition og bevæge dig frit ud fra den. Brug f.eks. 'hunden' som det ankerpunkt, du vender tilbage til ind imellem. Lad derudfra kroppen bevæge sig, så led, muskler og åndedræt i samklang strækkes, vrides, løsnes. Det vitaliserer prompte krop og sind og giver velbehag. 

En helt anden vej at gå kan være at sætte noget godt og gerne velkendt musik på, og så lade kroppen følge rytmen. Bare 'gå i krop' - men bemærk måske alligevel, hvordan sindstilstanden følger med ind i den tilstand, som musikken inviterer ind i. 

Lad dig gerne inspirere af dette to-minutters videoklip om groove til at skrue op for noget godt musik og komme igang hjemme på stuegulvet :-)

Læs næste: 12. En lysmeditation