Introduktion og overblik

Vi, Pernille Hansen Krogh og jeg, Mette Kold, har kendt hinanden i nogle år og har afholdt en hel del workshops, hvor vi sammensætter Yoga, Groove og Meditation til én samlet krop-sind oplevelse. August 2016-juni 2017 afholdt vi årskursus, hvor 15 kvinder mødtes én gang månedligt under temaet »Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?« Et bevægende år der arbejdede sig grundigt igennem forskellige perspektiver af trivsel i krop og sind.

Efter kursets afslutning valgte vi en anden pædagogisk indfaldsvinkel at følge kurset op med, hvor der kunne nås bredere endnu ud, nemlig ved at udbyde et gratis ugentligt mailkursus i tiden 22.9.17-9.3.2018. Hver fredag kl. 12. kom et nyt input. De 24 ugers kursus ligger nu her til fri afbenyttelse for privatpersoner og fagpersoner, der måtte føle sig inspireret til at bruge det.

Baggrunden for kurset er, at der er mange mistrivselstegn hos almindeligvis ressourcefyldte og velmenende mennesker på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i fritiden, hvor der er et overdrevent fokus på dét at præstere i forhold til bestemte ydre måleparametre, som andre sætter for os.

Tit beder vi os selv om at præstere på en måde, som vi ikke ville byde andre. Den præstations- og forbedringskultur ser vi fostre mange ulykkelige mennesker, der rammes af angst, stress og depression. Både unge og ældre, mænd som kvinder, føler at fejle og ikke være gode nok, uanset hvor hårdt og hvor meget, de præsterer. Henover tid bliver vi måske endda lidt 'tonedøve' over for de signaler, som kommer fra krop og sjæl, når vi mere lytter til de ydre krav end til de indre signaler. Omend vi jo godt ved, når vi overskrider grænserne fysisk og psykisk.

Kroppen har hele tiden talt til os. Det har bare ikke været barnelærdom at lytte. Det kan vi lære. Det er således vores intention med kurset at inspirere dig ind i en dybere og mere omsorgsfuld kontakt til dine egne sanser og krop. 

Vores håb for du, der vælger at gennemgå kurset - gerne langsomt - er, at du får en både inspirerende og dejlig proces - og på sigt mere ro, rum og trivsel i krop og sind, hvis det er behovet og længslen.

Vil du se mere om Pernilles og mine kurser eller booke os, så følg link til mettekold-hjemmesiden