You are here

Kursusbeskrivelse og litteratur

7. SEMESTER

Form og omfang: 3 dage á 4 timer med forelæsninger, øvelser og studenteraktiviteter. Dag 1-2 ligger i september og dag 3 i december. Dag 1 indgår også i SAP, resten er forbeholdt KHARE-studerende.

Beskrivelse: Workshoppen om mindfulness byder på en introduktion til nogle praktiske anvendelsesområder for opmærksomt nærvær - mindfulness. Opmærksomt nærvær er en færdighed, man kan tilegne sig. Det er nemt at forstå, hvad man skal gøre, men derefter kræver det øvelse og atter øvelse, før man kan praktisere at være opmærksomt nærværende i det praktisk levede liv. 

Det er forventningen, at fremtidens psykologer i høj grad vil være dem, der bruger mindfulness i deres praksis. Mindfulness kan være en terapeutisk forholdemåde. Og/eller det kan være konkrete øvelser og teknikker, som kursister og klienter indføres i til f.eks. stresshåndtering, smertehåndtering, forbedring af koncentrationsevnen og højere performance. Målgrupper og anvendelsesområder er med andre ord mangfoldige.

Forløbet kombinerer teoretisk-praktisk-forskningsmæssig indføring i mindfulness med deltagernes egne oplevelser og refleksioner og indeholder:

- teoretisk fremlæggelse af effekter, fysiske og mentale, af mindfulness meditation

- indføring i det menneskesyn, mindfulness udspringer af

- praktiske øvelser, så det bliver muligt at anvende nogle af teknikkerne selv

- aktuelle psykologiske teorier og studier om mindfulness

- hvad kan en psykolog bruge mindfulness til – for klienter – for sig selv? 

- anvendelsesområder i psykologisk praksis 

- teoretisk og praktisk forankrede refleksioner om mindfulness som redskab - til fx stress-reduktion, håndtering af kronisk smerter, selvudvikling mm. 

- hvordan afgør man, om mindfulness (og i hvilken form) skal tilbydes en konkret klient? 

 

Dag 1 (også for SAP-studerende): Introduktion til mindfulness i vestlig psykologi. Dokumentation for effekter i oversigt. Øvelser med åndedrættet som indgang.

Dag 2: Mindfulness i KHARE. Præsentation af mindfulness i teori og praksis. Aftaler for det videre forløb. Øvelser med krop og sanser som indgang, samt øvelser med åndedrættet som indgang fortsat. 

Dag 3: Mindfulness og 3. bølge kognitiv adfærdsterapi. Hvad kan en psykolog bruge mindfulness til – for sig selv? Som terapeut? I forhold til klienter? Hvilke muligheder og hvilke faldgruber er der? Mindfulness indgår i den såkaldt tredje udviklingsbølge inden for KAT, og workshoppen kommer også ind på to af tilgangene herfra, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Dialektisk adfærdsterapi (dialectical behavior therapy, DBT). Øvelser vedrørende mindful lytning, den mindful terapeut samt mødefacilitering og konfliktløsning. 

 

LITTERATUR I ALT: 285

DAG 1 – også for SAP (198 sider)

Grundlæggende litteratur

Kabat-Zinn, J. (2013). Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness (Revised and updated edition). New York: Bantam Books trade paperback. Kapitel 11, 12, 14, 15. I dansk udgave, 2014 (valgfrit sprog),[ sidetal: 223-246 & 272-322 = 75 s]. 

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2013). Mindfulness-based cognitive therapy for depression (2nd ed). New York: Guilford Press. [Kapitel 3, 4, 5, 8, p. 44-93 & 137-143 = 57 s].

 

Virkningsmekanismer og effekter MBSR & MBCT

Davidson, R. J. (2016). Mindfulness-Based Cognitive Therapy and the Prevention of Depressive Relapse: Measures, Mechanisms, and Mediators. JAMA Psychiatry73(6), 547-548. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.0135 [2 s]

Garmon, B., Philbrick, J., Padrick, M., & Goodman, M. (2014). Mindfulness-based stress reduction for chronic pain: A systematic review. Journal of Pain Management7(1), 23-36. [14 s]

Gotink, R. A., Meijboom, R., Vernooij, M. W., Smits, M., & Hunink, M. G. M. (2016). 8-week Mindfulness Based Stress Reduction induces brain changes similar to traditional long-term meditation practice – A systematic review. Brain and Cognition108, 32–41. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2016.07.001  [10 s]

Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research78(6), 519–528. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.03.009 [10 s]

Kuyken, W., Warren, F. C., Taylor, R. S., Whalley, B., Crane, C., Bondolfi, G., … Dalgleish, T. (2016). Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse: An Individual Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials. JAMA Psychiatry73(6), 565. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.0076 [10 s]

 

Filosofien bag mindfulness

Singla, R. (2011). ORIGINS OF MINDFULNESS. Psyke & logos32(1), 220-239. [20 s]

 

DAG 2-3 – kun VAP (104 sider)

Målgrupper, lidelser, effekter

Bédard, M., Felteau, M., Marshall, S., Cullen, N., Gibbons, C., Dubois, S., … Moustgaard, A. (2014). Mindfulness-Based Cognitive Therapy Reduces Symptoms of Depression in People With a Traumatic Brain Injury: Results From a Randomized Controlled Trial. Journal of Head Trauma Rehabilitation29(4), E13–E22. https://doi.org/10.1097/HTR.0b013e3182a615a0 [10 s]

Crowe, M., Jordan, J., Burrell, B., Jones, V., Gillon, D., & Harris, S. (2016). Mindfulness-based stress reduction for long-term physical conditions: A systematic review. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry50(1), 21–32. https://doi.org/10.1177/0004867415607984[12 s]

Dentico, D., Ferrarelli, F., Riedner, B. A., Smith, R., Zennig, C., Lutz, A., … Davidson, R. J. (2016). Short Meditation Trainings Enhance Non-REM Sleep Low-Frequency Oscillations. PLOS ONE11(2), e0148961. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148961 [18 s]

Felver, J. C., Celis-de Hoyos, C. E., Tezanos, K., & Singh, N. N. (2016). A Systematic Review of Mindfulness-Based Interventions for Youth in School Settings. Mindfulness7(1), 34–45. https://doi.org/10.1007/s12671-015-0389-4 [12 s]

Johnson, D. C., Thom, N. J., Stanley, E. A., Haase, L., Simmons, A. N., Shih, P. A. B., ... & Paulus, M. P. (2014). Modifying resilience mechanisms in at-risk individuals: a controlled study of mindfulness training in Marines preparing for deployment. American Journal of Psychiatry171(8), 844-853. [10 s]

Terjestam, Y., Bengtsson, H., & Jansson, A. (2016). Cultivating awareness at school. Effects on effortful control, peer relations and well-being at school in grades 5, 7, and 8. School Psychology International37(5), 456–469. https://doi.org/10.1177/0143034316658321 [14 s]

 

Måling af mindfulness

Baer, R. (2016). Assessment of mindfulness and closely related constructs: Introduction to the special issue. Psychological Assessment,28(7), 787–790. https://doi.org/10.1037/pas0000309 [4 s]

Dahl, C. J., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2015). Reconstructing and deconstructing the self: cognitive mechanisms in meditation practice. Trends in Cognitive Sciences19(9), 515–523. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.07.001 [9 s]

Sauer, S., Walach, H., Schmidt, S., Hinterberger, T., Lynch, S., Büssing, A., & Kohls, N. (2013). Assessment of Mindfulness: Review on State of the Art. Mindfulness4(1), 3–17. https://doi.org/10.1007/s12671-012-0122-5 [15 s]

 

8. SEMESTER

3 dage á 4 timer

Mindfulnessforløbet fortsætter med kombination af teoretisk-praktisk arbejde med mindfulness og medreflekterer undervejs de studerendes egne oplevelser fra klient og pårørendeforløb i praktikken. 

LITTERATUR I ALT: 378 sider

DAG 1 (58 sider)

ACT

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy44(1), 1–25. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006 [25 sider]

Öst, L.-G. (2014). The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy: An updated systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy61, 105–121. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.07.018 [16 sider]

DBT

Panos, P. T., Jackson, J. W., Hasan, O., & Panos, A. (2014). Meta-Analysis and Systematic Review Assessing the Efficacy of Dialectical Behavior Therapy (DBT). Research on Social Work Practice24(2), 213–223. https://doi.org/10.1177/1049731513503047 [10 sider]

Wilks, C. R., Korslund, K. E., Harned, M. S., & Linehan, M. M. (2016). Dialectical behavior therapy and domains of functioning over two years. Behaviour Research and Therapy77, 162–169. https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.12.013 [7 sider]

 

DAG 2 & 3 (320 sider)

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2013). Mindfulness-based cognitive therapy for depression (2nd ed). New York: Guilford Press. Læs de resterende kapitler af vores grundbog om mindfulness, dvs. [Kapitel 1+2, p. 21-43 & 6+7, p. 94-136 & 9-18, p.144-390 = 320 s].