You are here

Om cyklus - at sige ja til totaliteten i livet

Cyklus er den mest grundlæggende struktur eller orden, der findes omkring os. Vi kan se cyklussen i årstidernes skiften og i tidevandet, der skifter mellem ebbe og flod. Men den findes også i form af den kvindelige menstruationscyklus. Og lige som naturen har skiftende energier og opgaver, så er den kvindelige cyklus indrettet på samme måde.

Dr. Christiane Northrup, ”Womens Bodies, Womens Wisdom”: ” We can reclaim the wisdom of the menstrual cycle by tuning in to the cyclic nature and celebrating it as a source of our female power. The ebb and the flow of dreams, creativity and hormons associated with different parts of the cycle offer us profound opportunity to deepen our connection with our inner knowing”                                                                                  

Det feminine og det maskuline

Man kan sige, at vi som mennesker indeholder både de feminine og de maskuline aspekter. Går vi ned på celleniveau, når et menneske bliver til, så består det af et æg fra kvinden og en sædcelle fra manden.. Og sædcellen er maskulin i sin essens, den er målrettet, og den er styret af en mission om at nå først hen til dette æg. I mange år har man betragtet sædcellens rejse hen til ægget ud fra et maskulint synspunkt – et darwinistisk synspunkt - hvor den stærkeste sædcelle overlever, og den der kommer først gennemborer ægget. I dag hælder man mere til en teori om, at det ikke er en krig mellem det maskuline og det feminine, men mere et samarbejde. Ægget venter, det er hvilende og modnende, det har viddeopmærksomhed, og det venter på det rette øjeblik. Når sædcellerne når frem, er det ikke nødvendigvis den, der kommer først, der kan være flere, der må vente udenfor. Men ægget er tålmodig og hvilende og lukker kun den sædcelle ind, som er godt for det. Det giver et fundamentalt anderledes billede af det feminine, det er ikke underkuet og eftergivende, men i en ventende, modende og hvilende tilstand, lukker ægget det ind, som det har brug for og lader det passere, som det ikke har brug for.

Det giver en hel anden power til det feminine, som ikke er så kendt for vores kultur. For som udgangspunkt er de maskuline værdier blevet mest værdsat i vores kultur. Det er ofte sådan, at det vi forbinder med det feminine ikke værdisættes. Det er som om, vi skal være i gang for at blive værdsat. Vi har ordsproget: du skal yde, før du kan nyde, som fremelsker den position. Og derfor har det cykliske også lidt trange kår i vores kultur – eller det vil sige dele af vores cyklus. Nemlig den del, hvor vi har brug for at gå ned i gear, hvor vi har brug for at være mere indadvendte.

Den kvindelige cyklus

FØRSTE FASE. Dette er fasen lige efter menstruation. Det er her ægget påbegynder sin modning. Vi forbereder os på at skabe noget. Her er vores energiniveau højt, og vi er udadvendte. Det er på dette tidspunkt, vi kan være mest kreative . Det er på dette tidpunkt, vi får de gode ideer, det er et godt tidspunkt at udtænkte nye projekter, hvis man kan planlægge efter det.

 

ANDEN FASE. Det er ægløsningsperioden, her er energiniveauet også højt, og vi har gode kommunikationsegenskaber på det her tidspunkt. Her er vi meget receptive og fertile og taler vi på celleniveau, så er vi jo netop frugtbare, fordi det er her, vi kan blive gravide. Men det kan også overføres på vores liv generelt, for vi er også modtagelige over for omverdenen og for at skabe frugtbare samtaler og relationer. Det er ofte på dette tidspunkt sexlysten er størst.

 

TREDJE FASE. Energiniveauet falder, og vi har brug for at vende os mere ind ad. Vi kan bedre arbejde med rutineopgaver, og vi har ikke lyst til så mange nye in-put. Det er denne fase i cyklus, hvor vi kan se tilbage og reflektere. Hvis vi taler på celleniveau, så er det her vi begynder at udskille det æg, der ikke blev befrugtet. Vi skal til at rense ud, revitalisere og transformere os og begynde på ny. Men det er også her, man har mulighed for i sit eget liv at kigge ind ad. Hvad har jeg skabt i mit liv? Hvad er frugtbart for mig? Hvad skal jeg give slip på? Hvad har jeg lyst til at modtage og tage ind? Hvad har jeg lyst til at give slip på? Lige inden menstruation falder energien, livskraften, vi skal til at give slip på ægget. Og dette energiniveau inviterer til indadvendthed og eftertænksomhed. Væggen mellem vores bevidste og ubevidste er tyndere, så der er en tæt kontakt mellem vores indre viden om, hvad der giver mening i vores liv uden for. Det er her vi er modtagelig overfor intuitive beskeder fra vores indre.

 

FJERDE FASE. Menstruationsfasen. Igennem historien har man betragtet denne del af cyklus på forskellig vis, lige fra et helligt tidspunkt, hvor kvinder får mulighed for at trække sig tilbage, til noget urent, til noget som skal gemmes væk og ellers ikke noget, man skal lade sig mærke med. Det er på dette tidspunkt i cyklus, at kroppen giver slip, den renser ud, og har som udgangspunkt brug for hvile og for at foretage sig så lidt som muligt. Ideelt set skal du prioritere dig selv først i denne periode, lave så få aftaler som muligt og lave så lidt som muligt.

Om menopausen

På et tidspunkt holder cyklussen op for den enkelte kvinde, og i vores kultur er det ikke en periode vi hylder, men en periode, som samfundet og lægevidenskaben langt hen ad vejen sygeliggør. Der er meget lidt fokus på det vækstpotentiale, som ligger i denne periode. Når menstruationscyklussen stopper, så bliver flowet mere stabilt, og der en enorm power gemt i denne stabilitet. Man er mere i direkte kontakt med intuition og visdom, som en kvinde i cyklus kun er i kontakt med i løbet af cyklus. I den gamle keltiske kultur sammenligner man den unge jomfru med en blomst, moderen med frugten og den modne kvinde med et frø. Denne måde at betragte kvinden på, kommer også til udtryk i form af den keltiske gudinde Brigit, som er en treenighedsgudinde, som på én gang indeholder disse tre aldre. Frem for at betragte kvindelivet som en nedadgående spiral, hvor alt ting stopper ved menopausen, sættes her et helt andet kvindesyn i spil. Den modne kvinde indeholder det hele – hun er en ”maggi-terning” af sensualitet, ungdommelighed, hun er moderen, men hun er også viis, fordi hun har livserfaring. 

Gå på opdagelse i din egen cyklus - at sige ja til totaliteten af din natur

Ved grundlæggende at acceptere og værdsætte din cyklus og ved at byde alle dele af din cyklus velkommen, kan du skabe større balance i dit liv, og du kan undgå eller mindske gener, som man normalt forbinder med cyklus. Den måde du gennemlever den nuværende cyklus, danner fundamentet for din næste cyklus. Måske skal du først til at lære din cyklus at kende og blot registrere de forskellige typer af energier og følelsesmæssige tilstande, der er til stede i løbet af cyklus. Måske har du ikke længere en menstruationscyklus. Måske står du lige før menopausen. Under alle omstændigheder giver det mening at tune ind og finde din egen rytme, at mærke efter om der er tilstande og energier, du accepterer bedre hos dig selv end andre.

Artiklen er skrevet med inspiration fra:

”Womens Body, Womens Wisdom” af Dr. Christiane Northrup

”Et sprog for det kvindelige” af Neel Fasting

”Kvinden i Shamanens krop” af  Barbara Tedlock