You are here

Fra pige til kvinde

Pia Lykke og Mette Kold har sammen med deres døtre Cecilie og Kathrine skrevet bogen "Fra pige til kvinde". Bogen er ikke den klassiske "at blive voksen"-manual; der er nærmere tale om "Pige, forstå dig selv". Bogen kan sætte gang i tanker og en god snak mellem unge og voksne. Den er på 160 gennemillustrerede sider.

Læs bogen

 

Forfatterne siger

På det ydre plan er teenagetid frigørelsesdrift, sjov og ballade. På det indre plan er der kaos, og de allestedsnærværende og måske knapt udtalte spørgsmål:  ’Hvem er jeg?’ Hvad er min værdi? – simrer rundt i kaos’et. Det kan være svært at få anerkendelse fra forældrene, der kun ser en doven, tvær teenager foran sig.Vores / bogens mission er at sætte en kile ind i det skisma.

Vi har sammen med vore piger gennemarbejdet et redskab, der:

Er til DEN UNGE, en rejse udi at forstå sig selv, finde sig selv, mærke sig selv, anerkende sig selv.

Er til at åbne dialogen mellem VOKSEN OG UNG. Den tvinger nænsomt dialogen frem, moderen ud i at generindre og udtrykke, på hvilke mange måder, hun anerkender og elsker sit barn, den supporter hvordan man kan samtale om hidtil tabubelagte emner.

Er et redskab til MODEREN, så hun kan få et helikopterperspektiv på: Hvem er jeg som mor? Hvad vil jeg givere videre? – Altså,hvilke værdier har jeg, der er vigtige at stå inde for? På hvilken måde vil jeg gerne være rollemodel?

Forlaget skrev ved udgivelsen

Skal man kunne tale med sin mor om alt? Skal man som mor bære over med sin hormonforstyrrede teenagedatter? Ikke nødvendigvis, men en vis forståelse som forælder og tillid mellem mor og datter gør måske ungdomstiden nemmere. Bogen her hjælper både mor og datter på vej.

De to forfattere har ud fra samtale med deres teenagedøtre skrevet om den svære pupertets- og ungdomstid. Her er ikke tale om den klassiske "at blive voksen"-manual; der er nærmere tale om "Pige, forstå dig selv" suppleret med et kapitel: "Mor, forstå din datter".

Bogens formål er både at give den unge pige mulighed for at forstå sig selv og at åbne for dialogen mellem mor og datter; mødre glemmer nemlig ofte, at deres teenagedøtre stadig er børn, der har brug for inspiration og input fra voksne.

Der er ingen tabuer eller moralisering i bogen. Via baggrundsviden og fakta ("to know"), spørgsmål og citater ("to reflect") samt forskellige opgaver ("to do") får den unge pige hjælptil at finde sin egen identitet, og dermed sig selv i overgangen til at blive kvinde.

Indholdet spænder bredt over fester, mode, smser, skuffelser, fritidsjob, sex, mobning, hærværk, overgreb, relationer til venner, kærester og forældre og om kost, motion, menstruation, makeup, alkohol, stoffer samt selvforståelse og trivsel.

Lektørudtalelse Jytte Kjær Schou (09/12) 2 761 858 (BS)

Anvendelse/målgruppe/niveau: Bogen henvender sig til teenagepiger og kan inspirere til en konstruktiv dialog mellem mødre og deres teenagedøtre.

Beskrivelse: Layoutet er ung og smart, og knap halvdelen af bogen består af forskelligartede, indbydende fotos, der understøtter teksten.

Bogen er blevet til på baggrund af de to forfatteres regelmæssige, fælles diskussionsmøder sammen med deres teenagedøtre. Resultatet er blevet en meget anvendelig bog, der med respekt for de unge indbyder til eftertanke og handling.

Bogen inspirerer den unge pige til at tage stilling til mange af de både konkrete og eksistentielle forhold, der præger et ungdomsliv.

Temamæssigt kommer bogen meget vidt omkring. Sundhed, sex, fester og stoffer, sociale relationer, overgreb, følelseslivet, holistisk livsstil m.m. Temaerne angribes på tre forskellige måder: facts, spørgsmål der indbyder til refleksion og forslag til konstruktiv handlen.

Teksten ledsages af flere relevante henvisninger til internetsider.

Sammenligning: Med sin bredde adskiller bogen sig fra de gængse bøger om teenagepigers udvikling.

Samlet konklusion: En aktiverende, ikke moraliserende brugsbog, der sætter fokus på mange sider af en teenagepigers liv og inspirerer til dialog mellem mødre og deres teenagedøtre.

Malene Jacobsen, mor til Marlene, siger

Genial måde at belyse alle de vigtige, små som store, spørgsmål og tanker, der fylder i en teenagers liv. Især at der ingen løftede pegefingre er, på svære områder som fx stoffer og alkohol, er godt. Læseren får nogle fakta at forholde sig til og kan reflektere over. Bogen oser af kærlighed og anerkendelse af teenagerens ofte svære fase. Der er så mange områder, som jeg tror mange unge og deres forældre kan have svært ved at få talt med hinanden om (nej, jeg ved det). 

Jeg viste den til Anna, og det var så anledningen til en dejlig snak omkring dét og SÅ meget andet. Og det er jo dét bogen giver mulighed for, en dialog. En invitation fra mor til datter. 

Jeg sidder og tænker, den må ikke drukne i mængden af andet ungdomslitteratur, jeg håber I har mulighed for at promovere den på skoler etc. Den er et must for enhver teenager, fra 12 år og frem. 

Familieterapeut Gitte Bitsch siger

Bogen åbner for vigtige – ja hele eksistentielle - dialoger mellem generationerne og bør derfor slet ikke begrænse sig til terapeutiske sammenhænge, men derimod bør den ligge i alle hjem med en teenager og dér åbne for vigtige vedkommende samtaler og opkvalificere helt afgørende dialoger, som kan berige såvel relationen, som de unges indsigt. Den øger deres muligheder for at tage stilling til sig selv i relation til livets store spørgsmål.Responsen fra de unge på bogen er utrolig positiv – de oplever emnerne ved-kommende og relevante. Sproget og illustrationerne tale direkte til dem, er tydelige og give udtryk for en klar holdning. Det kan de unge godt lide og det hjælper dem til selv at turde have en klar mening og vedkende sig, at noget er godt og noget er skidt.

Pressemeddelelsen siger i uddrag

Bogen henvender sig til mødre og døtre, terapeuter, skolelærere og teenage-veninder. Den er et værktøj til at åbne dialogen omkring mange af livets tildragelser, som unge bør tage stilling til såsom selvforståelse, empati, følelser, trivsel og styrker. Bogen kan bruges aktivt alle de steder, hvor unge piger får inspiration og danner deres identitet såsom i skolen, ungdomsklubben, på caféer og i hjemmet.

Den består af dele som: To Know (baggrundsviden, psykologisk indblik, fakta og links), To Reflect (spørgsmål og statements som udgangspunkt for dialog og refleksion) og To Do (opgaver, der bringer den unge fra tanke til konstruktive handlinger).

Presse

Der blev lavet diverse artikler med udgangspunkt i forfatterne og bogen; nogle af dem kan ses her:

Artikel i Femina

Artikel i Vi Unge

Anbefaling af bogen til skolebrug