You are here

Introduktion og overblik

Der er udviklet tre unikke produkter til teenagere, der kan benyttes hver for sig eller sammen.

Er du lærer(studerende) eller pædagog, der gerne vil bruge bøgerne og dialogkortene, så kontakt os venligst for uforpligtende brainstorm om hvad og hvordan. Vi stiller gerne flest mulige grundmaterialer til rådighed. "Fra pige til kvinde" var den første bog fra Pia Lykke og Mette Kolds side, skrevet i samarbejde med deres to døtre.

Næst var der efterspørgsel efter en tilsvarende bog skrevet til drenge. Samme forfattere - men nu med deres to sønner som konsulenter - skrev "Drengeliv". Den er nu kommet i 2. udgave, både med nye billeder og revideret tekst samt med en ny titel "Fra dreng til mand".

De to bøger kan læses af teenageren uden voksenindblanding.

De kan læses af forældrene, der kan bruge bøgerne til at blive kloge på emner, der er ongoing i børnenes liv.

Og endelig kan lærere og pædagoger bruge dem til pædagogiske- og undervisningsformål.

Sidst er der skabt et unisex produkt i form af et sæt "Dialogkort", der uddrager essensen af hvert tema. Kortsættet kan bruges såvel alenestående som sammen med bøgerne. 

Alle tre ting ligger her til fri afbenyttelse. Bøgerne kan også købes som fysiske eksemplarer eller e-bøger, bl.a. på www.mettekold.dk

 

Vision om hvordan de tre produkter kan benyttes

Vores største drøm for Fra pige til kvinde, Drengeliv og Dialogkortene er, at de tre produkter tilsammen bliver brugt i et almendannende fag eller projektforløb i folkeskolen.

Overskriften for visionen er: TEENAGER - BLIV DEN BEDSTE VERSION AF DIG SELV. 

 

Hvorfor arbejde med dette fokus?

Med 'bedste version' menes ikke 'det perfekte menneske'. Der menes et menneske, der gennem den almen dannelse, som kortsættet og bøgerne sætter i proces, anerkender sig selv, såvel sine styrker som sine svagheder, udvikler sans for fællesskabet og arbejder med dyder som ordentlighed og ansvarlighed over for sig, næsten og kloden.

Danske unge mistrives målt på en række parametre. Hovedpine, nervøsitet og ondt i ryggen er dagligdag for omkring hvert fjerde skolebarn. Lavt selvværd er et særlig stort problem blandt piger. Hver femte pige og hver niende dreng i 9. klasse siger, at de overvejer at begå selvmord og/ eller skade sig selv i øvrigt. (Skolebørnsundersøgelsen 2010. Statens Institut for Folkesundhed). 

Danske unge er generelt usunde. Det anslås, at hvert tredje barn vil udvikle diabetes-2. Om end mængden af overvægtige børn er stagneret på ca. 20%, er tallet stadig langt højere end ønskeligt. Danske unge er europamestre i druk.

Almen dannelse, evnen til at forvalte tanker og følelser konstruktivt, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge er med andre ord en kæmpe og nødvendig opgave. Jo tidligere i livet, jo bedre. Læreren kan have svært ved at undervise / være kvalificeret i dialogen med eleverne, idet emnerne kan forekomme ukonkrete og generelt set ligger uden for lærerens kernekompetence. Projekter der medvirker til at øge sundheden og trivslen blandt unge er derfor helt nødvendige.

Hvordan kan det gøres?

HER OG NU: Læreren / pædagogen får med bogen i hånden / digitalt en konkret struktur at arbejde ud fra. Det vil sige, at man kan gå direkte i gang.

KONTAKT OS: Er du lærer(studerende) eller pædagog, der gerne vil bruge bøgerne og dialogkortene, så kontakt os venligst for uforpligtende brainstorm om hvad og hvordan. Vi stiller gerne flest mulige grundmaterialer til rådighed. Mette Kold har som privatpraktiserende sundhedspsykolog arbejdet med en hel del unge mennesker med forskellige udfordringer i de sidste 15 år.

VORES VISION: Vi drømmer om, er at der laves 1-dags workshops på skoler i hele landet, med udgangspunkt i de to bøger og dialogkortene. Det kan være en konkret kickstart til at gå i dybden med væsentlige og aktuelle emner, som de unge sædvanligvis går og bokser med i det skjulte.

To unge ambassadører, en mand og en kvinde, faciliterer på workshoppen at komme bagom temaer som mobning, mistrivsel, misbrug, manglende uddannelse, meningsløshed etc. Ved at italesætte såvel de mørke sider af ungdomslivet, som ved at beskæftige sig med trivsel, selvforståelse, ens egne unikke talenter og udfoldede personlighed, skabes en effektfuld spændvidde.

Den pædagogiske indfaldsvinkel er, at de unge er medskabere af workshoppen og hjemmesiden, så DERES virkelighed er springbræt for den kvalificerede arbejden med teenagetidens mange temaer.

Workshoppen er kickstart på en proces, hvor en aktiv og levende hjemmeside og Facebookside holder de unge fast i processen med fora, videoklip fra workshops, konkurrencer etc.

Derudover lægges der op til, at læreren kan arbejde videre inden for nu mere konkrete emner med konkrete erfaringer fra workshop og input fra hjemmeside.

Meningen er også at skabe grobund for, at man tør tale videre hjemme ved spisebordet / på værelset i kontakten med vennerne og veninderne.

Drenge og piger er forskellige og skal tackles forskelligt. De to bøger indeholder mestendels samme temaer og opslag, men sprog og pædagogisk form er forskellig i de to bøger. Drengebogen indeholder flere facts og konkrete opgaver, som tænder drengenes lyst til at læse videre. Pigebogen er mere lagt op som et udgangspunkt for dialog, og forfatterne har gode erfaringer med, at det virker åbnende for pigernes refleksion og fordybelse, idet de og deres døtre har afholdt workshops hermed, ligesom bogens første oplag på 2000 stk. er udsolgt. Også drengebogen er udsolgt i første og andet oplag, også 2000 stk. 

De afholdte workshops og erfaringerne herfra er den konkrete basis, hvorudfra dette skoleprojekt er formuleret.

LIDT MERE KONKRET. Med bøgerne mener vi at kunne gøre en forskel i arbejdet med de tilbagevendende emner som alkohol, mobning, selvværd, trivsel, tryghed etc.

Formålet med workshop-afholdelse i folkeskoler er at medvirke til, at de unge får en større bevidsthed om deres ressourcer, kompetencer og værdier. Deres fysiske og psykiske sundhed øges. Deres relationskompetence øges.

Projektet går ud på at arbejde med de unge mennesker på deres præmisser, styret med udgangspunkt fra bøgernes emner. De unge skaber selv dialogen, ingen irettesættelser eller pegen fingre. Tabubelagte emner behandles nænsomt, de unges problemstillinger belyses og behandles af hinanden, og workshop-ambassadørerne er mere en form for konsulenter, så de unge fastholdes i at arbejde fokuseret og i gensidig respekt for hinanden omkring temaerne.

Forløbet er således mere som et skabende rum, selv om formålet er læring. Pædagogisk tilføjes konkurrenceelementer og online aktiviteter, der skal fastholde de unge i emnerne. De skal f.eks. konkurrere om at lave en youtube film med flest views og være aktive på facebook i grupper lavet til formålet – således at de selv er medskabere af læringsrummet og dermed er fortrolige og interesserede i, at det lykkes.

Ambassadørerne, med bøgerne som såvel fysiske klassesæt-bøger som e-bøger som anker, skaber rammerne og styrer forløbet, men får de unge til selv at fylde på indholdet og dermed tage ansvar for at holde liv i emnerne. Ambassadørerne er kickstartere og skaber læringsrummet. De giver energi og ide til forløbet og holder de unge op på konkurrencer, facebook-gruppe, blogs og brug af youtube. Kun elevernes egen fantasi sætter grænserne for brugen af de digitale medier. Lærernes opgave vil blive at følge op på nogle af de igangsatte aktiviteter.