You are here

Mette Kold's inspiratorium

Kære Besøgende

Måske du kommer her på hjemmesiden via www.mettekold.dk, der er den hjemmeside, der kort dækker at beskrive mit professionelle aktive virke og sælger mine bøger i fysisk version.

Men det kan også være, at du kommer her, fordi en venlig sjæl har peget dig hen på denne her hjemmeside, hvor der absolut intet sælges, og hvor der absolut ingen reklamer ruller forbi.  

www.time2be.dk er det inspiratorium, som jeg har lagt ud til fri afbenyttelse lige siden 2004 til klienter, kursister og kolleger, der beskæftiger sig med fysisk og mental sundhed i bred forstand. 

Jeg har adskillige gange ændret på teksten, når jeg skulle forklare, hvad denne hjemmeside er for et sted. Det skyldes, at den emnemæssigt stikker af til højre og venstre, alt afhængig af, hvad jeg er optaget af. Jeg købte hjemmesideadressen helt tilbage i 2003, da jeg næsten udelukkende beskæftigede mig med meditation og lavede bogen Tid til Nærvær - deraf hjemmesidenavnet. Meget er sket sidenhen, således at navnet nok er lidt misvisende her anno 2020, men til gengæld er det en hjemmesideadresse, som jeg kan se på antallet af besøgende, at jeg ikke bare lige kan fjerne og erstatte af en ny. 

Så hvad optager mig i disse år? Og hvordan påvirker det indholdet på hjemmesiden?

Der er i 2019 i Danmark blevet vedtaget en lov, der skal reducere vort CO2 udslip væsentligt. Det diskuteres, om naturen, planterne og dyrene - vores dyrebare klode - skal have sin egen grundlovsbeskyttelse. Det mener jeg helt oplagt, at den selvfølgelig skal! 

At leve på en måde, så man reducerer sit negative aftryk på kloden, ligger langt de fleste af os stadigt mere på sinde. Vi har det skidt med vores livsform, fordi vi påvirker den klode, som vi lever på, negativt. Vi bliver afmægtige og handlingslammede, ligesom at meningsløsheden omkring vores livsstil erobrer mange af os.

Jeg mener slet ikke, at man kan beskæftige sig med menneskelig trivsel uden også, og måske endda først og fremmest, at beskæftige sig med, hvordan vi lever mere i overensstemmelse med naturens grundlæggende love, hvordan vi lever på en mere Moder Jord respektfuld og opbyggelig måde. 

Herom handler dette inspiratoriums nye indhold. Det er først og fremmest temaet 'En frugtbar jord og vitale planter'. Her præsenteres helt konkrete designs og planteplaner for at etablere madskov og madselvforsyning, der samtidig gør jorden mere frugtbar igen. Jeg har samlet en billedrig pdf-fil på 579 sider, der kan downloades og bruges. Man kan kort plukke fra den til egen havebrug, eller man kan fordybe sig og virkelig lære meget.

For det andet er det temaet 'Respekt for Moder Jord; visioner og ideer'. Det er ikke så omfangsrigt et tema endnu, men dog kan en del konstruktive timer fordrives via temaet, idet jeg har delt en del links, hvor man kan hente hente inspirationer og få konkrete ideer til mere bæredygtige levemåder.

Jeg har bibeholdt, at der er en sundhedspsykologisk forankring, således at teksterne om mindfulness, meditation, yoga, psykiske sundhed og trivsel, ayurveda med meget mere stadig er her. Sågar de oprindelige Tid til Nærvær fortællinger er her stadig.

Tidligere besøgende her på hjemmesiden vil se, at jeg har lavet en ny form, hvor materialerne stort set konsekvent er samlet i pdf-dokumenter. F.eks. er de bøger, som jeg har skrevet i tidens løb, også lagt ud i deres fulde længe i pdf-format. Den form oplever jeg giver et bedre overblik over, hvad der egentlig er her, end tidligere var tilfældet.

Jeg er jo af uddannelse psykolog, ph.d. i sundhedspsykologi og med speciale i mindfulness og meditation. Jeg har haft egen klinik siden 2002, ligesom at jeg underviser på psykologiudddannelsen, holder kurser i erhvervslivet og indimellem forsker. (Derfør var jeg i øvrigt uddannet erhvervsjurist, og jeg arbejdede en kortere årrække i finanssektoren).

Men jeg tror den tid er ovre, hvor jeg føler mig stringent forankret i en bestemt fagidentitet. Livet har båret mig et sted hen, hvor NATUREN KALDER, i både konkret og overført betydning, og det berører både mit professionelle aktive virke og de tekster og inspirationer, du kan finde på denne hjemmeside.

Det er nu tid, at vi fra mange fagretninger samles og samarbejder om at reducere vores aftryk på kloden. Igen giver plads tilbage til andre dyr og planter og lader store områder på kloden være stort set menneskeuberørte, samtidig med at vi gør de steder, hvor vi lever, langt mere levende og frugtbare igen. Det er min agt at bidrage mest muligt i forhold til dette mål i frugtbare samarbejder.

Denne primo 2020 oprydning markerer også afslutningen på en livsfase med mange timer bag computeren, og megen intellektuel- og vidensbaseret fokus; jeg har for nu ikke trang til at lave flere artikler og materialer her til inspiratoriet.

Tiden fyldes istedet med langt mere arbejde, væren og nærvær ude i naturen. Såvel nær som fjern, privatlivsrelationer som arbejdslivsrelationer, er velkomne at joine mig :)

Mette Kold

 

Oversigt over materialer der kan tilgås fra inspiratoriet