You are here

Ægte livsglæde

Savner du at vide hvem du egentlig er nedenunder alt det tillærte?
Har du lyst til at træde i karakter som dig selv i den ægte udgave?
Føler du, at dit liv består af kompromisser som perler på en snor?
Længes du efter at skabe nye handlemuligheder i dit liv?
Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er disse 28 daglige inspirationer til udforskning af Ægte Livsglæde noget for dig.

Dette livsbekræftende udviklingsforløb er udviklet af Gitte Meldgaard. Se hendes egen hjemmeside, hvor hun skriver om den ny tids energi: www.gittemeldgaard.net

Tilmeld dig forløbet her

* indicates required

Indhold i forløbet

De 28 inspirationer, der hver morgen kl. 6.00 dumper ind i din mailboks, giver dig rum til at reflektere, sanse og handle på nye måder. Inspirationerne er formuleret ud fra den overbevisning, at al forandring i dit fysiske liv stammer fra en forandring indeni dig.

De 28 inspirationer tilskynder dig til at tage dig selv og dine værdier alvorligt. Du bliver guidet ind i at tage kontakt til dig selv på alle niveauer, så du i den sidste ende kommer på bølgelængde med dit autentiske jeg og lever dig selv og dine værdier helt ud.

Målet med forløbet

Efter endt 28 dages udforskning af Ægte Livsglæde er intentionen, at du har etableret en robust kontakt til dit autentiske jeg; en kontakt til den du er fra naturens side – uden “dannende” kulturlag.

Fra denne autentiske platform vil du være klar til at bidrage til fællesskabet på en meningsfuld måde og gøre det, du er skabt til.

Struktur og tidsforbrug

Du modtager hver dag en email, som indeholder en undervisningstekst og en mindre eller større opgave, du skal løse.

Du vil sikkert ind imellem opleve, at du ikke når at løse opgaven den dag, den ankommer. Det skal du ikke lade dig stresse af. Hvis du kommer “bagud” vender du bare tilbage til opgaven, når du har tid og rum til det. Løbet er aldrig kørt.

De daglige inspirationer er forskellige hvad angår tidsforbrug. Det optimale ville være, hvis du kunne bruge din sommerferie på at gennemarbejde de 28 daglige inspirationer. Wauw, det ville rykke…

Alternativet er selvfølgelig, at du vælger at give opgaverne en høj prioritet i dit liv i de 28 dage, hvor du er på “kursus”. Og der er tidskrævende aktiviteter lagt ind i nogle af dagene…