You are here

Smerter

Mindfulnessbaseret psykologisk smertebehandling(140 sider)

Det har været en ambition for mig siden 2002 at udvikle en helhedsorienteret veldokumenteret smertehåndteringsmetode, hvor den smerteramte får redskaber til at reducere smerter, forbedre søvn, få mere energi og samlet set en højere livskvalitet. Vi arbejder ud fra et koncept, der kan hjælpe langt de fleste med kroniske smerter til at få det bedre.

Lang erfaring med og forskning i helhedsorienteret behandlings effekt på endometrioseramte kvinder, har ført til, at vi i 2015 (baseret på samarbejde med Hanne Vedsted-Hansen og Karina Ejgaard Hansen) har udarbejdet en manual, hvor vi har kælet for indhold, struktur og layout. Vi benyttede den i forbindelse med et trearmet randomiseret og kvantitativt baseret forskningsprojekt. Her blev manualen brugt i et stringent 10 ugers forløb. Jeg vil dog understrege, at i den kliniske praksis bruger jeg manualen dynamisk og fleksibelt i forhold til den / de givne klienters aktuelle situation og behov.

Jeg har primo 2020 valgt enkelthedens vej, nemlig at lægge manualen ud til fri afbenyttelse. (Det betyder også meget af det gamle indhold på hjemmesiden er slettet og erstattet af dette ene opdaterede og omhyggeligt udarbejdede og layoutede skrift). Du som professionel og du der har smerter - lad dig gerne inspirere og bruge dele eller hele manualen. Omend manualen er skrevet til målgruppen kvinder med endometriose, er det min erfaring, at metoderne kan bruges af stort set alle med kroniske smerter.

Endometriose (44 sider)

Til forskningsprojektet på Skejby 2015-2019 udarbejdede vi en lille særskilt bog om endometriose. Vi ønskede at give den endometrioseramte og hendes netværk en bred baggrundsviden om sygdommens konkrete og fysiske udtryk og behandlingern af den, en indføring i hvad smerter er, fysiske følgevirkninger og psykologiske potentielle konsekvenser, hvordan alt det kan påvirke relationer og arbejdsliv og endelig hvordan sygdommen kan udfordre identitet og livsmening.

Fra ramt til aktiv - lær håndtering af et liv med smerter (43 sider)

Jeg stod i valget mellem at anskue vores oprindelige arbejdsbog til pilotprojektet udført i 2007 som enten forældet eller essentiel. Pilotprojektet blev udført af daværende formand for Endometriose Foreningen Hanne Vedsted-Hansen og jeg. Ved nærmere eftersyn ser jeg den dog som udtryk for det essentielle i tænkningen omkring, hvad god smertehåndtering er. Måske den endda er mere overskuelig at gå ombord i end den lange manual ovenfor. Derfor lægges den ud til fri afbenyttelse, istedet for at blive arkiveret.