You are here

Forskningsartikler om smertehåndtering

I årene 2015-2019 foregår et randomiseret, kontrolleret smertehåndteringsforskningsprojekt på Skejby Sygehus, Gynækologisk Afdeling, i samarbejde med Århus Universitet, Psykologisk Institut og Endometriose Foreningen med titlen Empowering women with endometriosis: A psychological intervention. Forskningssamarbejdet består af følgende: Karina Ejgaard Hansen (psykolog, ph.d. studerende), Endometriose Foreningen, Axel Forman (læge, klinisk professor) og jeg (Mette Kold, behandlingsansvarlig psykolog), samt vi har uddannet yderligere to psykologer til at varetage intervention.

Delprojektet med titlen Mindfulnessbaseret psykologisk behandling ved endometriose har til formål dels at lave en grundig koncept-beskrivelse, dels af effektdokumentere det, især at blive klogere på de virkningsfulde mekanismer i konceptet. Grundet at forskningsprojektet er ongoing, ligger manualen skjult med login og kan kun tilgås af ansatte på projektet. Platformens indhold i temaet »Smerter« giver dog ud af en lang række af den viden og de praksisser og tilgangsmåder, der er uddybet i manualen.

Forskningsprojektet startede oprindeligt ud med et pilotprojekt i 2007, hvor vi fandt overraskende gode effekter af mindfulnessbaseret psykologisk intervention jfr. artiklerne nedenfor. 2011-artiklen beskriver konceptet in spe og illustrerer det med et caseeksempel, 2012-artiklen viser resultater / effekter af pilotprojetet, og 2017-artiklen viser, at effekter stadig forbliver ved 6-års follow up undersøgelsen. I forbindelse med 6-års follow up analysen fandt vi desværre en databearbejdningsfejl i den oprindelige artikel, der dog pegede resultaterne i endnu bedre retning, erratum kan læses nedenfor i 2016-artiklen.

  • Mette Kold Jensen, Hanne Vedsted-Hansen, Tia Hansen (2011). Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose. Et spirende koncept og en faktisk case. Psyke og Logos, 32(1), p. 170-188. Temanummer om mindfulness. Læs her
  • Mette Kold, Tia Hansen, Hanne Vedsted-Hansen & Axel Forman (2012). Mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis. Nordic Psychology 64(1), p. 2-16. doi: 10.1080/19012276.2012.693727 Læs her
  • Corrigendum (2016), Nordic Psychology, 68:2, 144-146. doi:
    10.1080/19012276.2016.1162494 Læs her 
  • Karina E. Hansen, Ulrik S. Kesmodel, Mette Kold, Axel Forman (2017). Long-term effects of mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis: A six-year follow-up on a pilot study. Nordic Psychology. 69(2), p. 100-109. doi: 10.1080/19012276.2016.1181562 Læs abstract her
  • Karina Ejgaard Hansen og Mette Kold, har skrevet to kapitler til læreborgen Rehabiliteringspsykologi (2018). Kapitel 7 hedder Mindfulness. Kapitel 14 hedder Rehabiliteringspsykologisk behandling af kroniske smerter. 

En udløber af projektet har været, at der er blevet lavet en undersøgelse, hvor der vises en høj grad af symptomkorrelation. Det dokumenteres, at kvinder med endometriose også har forhøjet risiko for at have andre lidelser relateret til bl.a. fordøjelsessystem. 

  • Karina E. Hansen, Ulrik S. Kesmodel, Einar B. Baldursson, Mette Kold, Axel Forman (2014). Visceral syndrome in endometriosis patients. European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology, 179, p. 198-203. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.05.024. ​Læs abstract her

Bemærk at der er ophavsretlige krav til de nyeste af artiklerne, hvorfor der kun vises et abstract fra dem her på platformen. Lån venligst forskningsartiklerne på biblioteket eller skriv til Mette Kold på info@time2be.net for at få et fri-eksemplar af dem. Artiklerne fra 2011 og 2012 kan vi frit råde over, hvorfor de kan læses i deres fulde længde her på platformen.