You are here

Fortællinger fra smerteramte

Du der er kronisk smerteramt føler dig formodentlig ind imellem som det ensomste menneske i verden. Smerter er indespærrende og altomsluttende. Og kun du ved, hvordan de føles. Af den grund kan det at høre andre menneskers oplevelser med smerter og håndtering af dem være spejlgivende, måske ligefrem forløsende og håbgivende. 

Der er her på platformen 5 fortællinger fra smerteramte kvinder. Enten følg linket ind til deres fortælling nedenfor, hvor de hver især præsenteres, eller gå til forsiden af Fortællinger fra det virkelige liv, hvor der er en indgang til mange forskellige menneske-fortællinger. 

Hanne. Viljen til at ville
Hanne (flyveleder) er en kvinde i slut 40'erne, der efter år med kroniske smerter, blandt flere ting men vigtigst begynder at praktisere mindfulness. Hun er så fokuseret og ihærdig i dette arbejde gennem et par år, at det lykkes hende at komme fuldstændig i kontrol på søvn og smerter. 2 års mail-samtale om det at tilegne sig teknikkerne, få forbedret søvnen, få en bedre balance mellem de ressourcer, hun har til rådighed og de krav, hun stiller til sig selv, er blevet til e-bogen "Viljen til at ville på ca. 100 sider. 

Karina. Smertehåndtering gennem fri bevægelse
Karina (psykolog) er en kvinde i 20'erne, der gør en lang række ting for at håndtere sine kroniske smerter. Fortællingen dykker ned i en oplevelse med fri bevægelse, og hvordan hun oplever momenter af smertefrihed - og en ny evne til at kunne håndtere og reducere smerterne. En kort fortælling på ca. 5 normalsider.

Maria. Identitets- og meningsskabelse i billeder og ord
Maria (ergoterapeut-studerende) er en kvinde i 20'erne, der pga. kroniske smerter faldt uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Vejen tilbage bestod bl.a. i at arbejde dybtgående med sin identitet, talenter, ønsker, relationer og mening. Hun skabte 10 spændende visuelle udtryk/plakater, der vises i fortællingen, der tekstmæssigt analyserer og fortolker plakaterne, samt illustrerer hvordan terapiforløbet tog sit udgangspunkt i dem. En fortælling i 14 afsnit, ca. 20 normalsider. 

Iben. Fra symptom til diagnose - en meget lang rejse
handler om en kvindes undersøgelses- og behandlingsforløb, inden hun diagnosticeres med, først endometriose, næst fibromyalgi og nogle år senere konstaterer man, at jo, endometriose har hun, men nej fibromyalgi har hun ikke, men derimod har hun sjögrens syndrom. Du som selv måtte være fanget midt i et meget langt diagnosticeringsforløb, brug fortællingen til spejling, og ikke mindst til at bliver direktør i dit eget forløb; pres på for hurtige undersøgelses- og svarforløb, så du kan få de svar, der skal til for at du kan begynde at gøre det rigtige behandlingsmæssigt. Desværre er der ingen fagprofessionelle, der tager det ansvar. En kort fortælling på ca. 3 normalsider. 

Lise. Med værdigheden i behold
Lise (dæknavn for konservatorieuddannet pianist) lever med kroniske smerter, og i den forbindelse blev hun udsat for en psykiatrisering, der føltes temmelig overgrebsagtig. Terapiforløbet kom bl.a. til at handle om at genvinde værdigheden, tro på det kroppen fortæller, og danne sig ny livsmening, da pension blev eneste udvej. En skriftlig dialog mellem os blev til den todelte artikel "Med værdigheden i behold", der starter med en sundhedspsykologisk faglig refleksion om "mødet" mellem terapeut og klient, og hvor hun gensvarer med sin sygdomsfortælling og måden hun håndterer og får et værdigt liv påny.  En fortælling i 5 afsnit, ca. 23 normalsider.