You are here

Overblik

Der præsenteres her en systematisk indgang til smertehåndtering i forhold til kroniske smerter. Det er et helhedsorienteret interventionskoncept, som Mette Kold i et samarbejde med Hanne Vedsted-Hansen og Karina Ejgaard Hansen har udviklet gennem de sidste 15 år. Fordi kroniske smerter påvirker alt i ens liv, er det en god idé at gøre adskillige forskellige ting, for at man kan leve bedre med smerterne, reducere dem, forbedre søvn og højne livskvalitet generelt set. Hvor intet andet er nævnt er de mange tekster skrevet af Karina Ejgaard Hansen og Mette Kold.

Den teoretiske struktur bag vores smerteforståelse er illustreret i model 1, og i model 2 beskrives, hvad angår psykologisk smertebehandling, til venstre strukturen bag det til højre afbillede interventionskoncept »Mindfulnessbaseret og kropsligt forankret smertehåndtering«.

Hvert tema nævnt i oversigten gennemgås nu systematisk:

 • Hvad er smerte? (centrum af model 1)
 • Faktorer der gensidigt påvirker smerteoplevelsen (de omkransende elementer i model 1)
  1. Smerte i en bio-, psyko-, social forståelse
  2. Kropslig forankring
  3. Sundheds- og smerteadfærd
  4. Søvn
  5. Følelser og følelsesmæssige udfordringer
  6. Tænkning og kognition
  7. Sociale følgevirkninger og påvirkninger
  8. Psykologisering og mistro
 • Psykologisk smertebehandling (venstresiden i model 2). Her gennemgås en række af de mest almindelige og anerkendte psykologiske behandlingsmetoder - hvad der specifikt virker i forhold til hvad og hvornår i et smertehåndteringsforløb.
 • Mindfulnessbaseret og kropsligt forankret smertehåndtering (højresiden i model 2). Et 10 ugers velafprøvet psykologisk baseret gruppeforløb, med følgende temaer:
  1. Komme tilstede i kroppen
  2. Mindful åndedræt
  3. Hvad er mindfulness og meditation
  4. Defusion af stress og angst
  5. Defusion af depression og sorg
  6. Mindful bevægelse
  7. Compassion
  8. Identitet, mening og værdier
  9. Værdibaseret handling
  10. Afslutning af forløb og fortsættende praksis
 • Yoga til smertehåndtering (uddybning vedrørende 10 ugers forløbet). Der arbejdes i det præsenterede koncept gennem hele forløbet med blide yogaøvelser, der er gode til at afspænde og løsne kroppen, give et friere og dybere åndedræt - og dermed smertelindre, forbedre søvn og gøre den stillesiddende og -liggende mindfulnesspraksis mere behagelig. Vi har dels lavet Fem korte videoer der demonstrerer vigtige yogaøvelser, dels har vi samlet et 7 ugers program, som kan praktiseres hjemme. Du som besøger platformen kan vælge særskilt at gå i gang med yogaen på egen hånd.
 • Smertevenlig kost (uddybning af 'sundhedsadfærd' i model 1) er en artikel, som giver input til antiinflammatorisk kost. Temaet er fortrinsvis skrevet til endometriose-ramte, men andre med kroniske smerter kan parallelforskyde de gode råd. Du som besøger platformen kan vælge særskilt at implementere nogle af kostrådene.
 • Fortællinger fra smerteramte præsenterer fem hudløse, lærerige og inspirerende klientfortællinger, hvor der tages fat på temaer som identitet, mening, konkrete smertehåndteringsredskaber, udfordringer i de tætte relationer, udfordringer i mødet med 'systemet' - og meget mere. 
 • Forskningsartikler om smertehåndtering viser en oversigt og beskrivelse af de forskningsartikler, der er skrevet af Mette Kold og samarbejdspartnere, og som ligger til grund for og er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojekt, som beskrives sammesteds. Temaet er nok især interessant for andre sundhedsprofessionelle.
 • Platformen byder som det niende på en særskilt tema-indgang For professionelle: Manual til forskningsprojekt. Her ligger hele manualen i en let tilgængelig form, hvor også alle de guidede øvelser kan tilgås direkte. Kan kun tilgås med login for uddannede i konceptet.

Gå nu tilbage til forsiden af Smerter og klik dig ind under de respektive temaer.

Mette Kold udtaler: »Som privatpraktiserende sundhedspsykolog har jeg i mere end 15 år arbejdet med vidt forskellige smerteramte mennesker, individuelle klienter, workshopdeltagere og kursister. Det er essensen af disse indhøstede erfaringer, jeg nu ønsker at dele. Du må aldrig som smerteramt resignere! Der er ALTID noget at gøre i forhold til at leve et rigt og meningsfuldt liv, på trods af smerter. Og der findes altid metoder til at reducere smerter, forbedre søvn og livskvalitet i det hele taget.«

Samlet reference-oversigt til »Smerter«

Antonovsky, A. (1980).  Health, stress, and coping  (1. udg.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Antonovsky, A. (1987).  Unraveling the mystery of health: how people manage stress and stay well (1. udg.). San Francisco: Jossey-Bass.

Arntz, A. og De Jong, P. (1993). Anxiety, attention and pain. Journal of Psychosomatic Research, 37(4), s.  423-431. https://doi.org/10.1016/0022-3999(93)90145-6

Arntz, A., Dreessen, L. og De Jong, P. (1994). The influence of anxiety on pain: attentional and attributional mediators. Pain, 56(3), s. 307-314. https://doi.org/10.1016/0304-3959(94)90169-4

Bair, M.J., Robinson, R.L., Katon, W. og Kroenke, K. (2003). Depression and Pain Comorbidity: A Literature Review. Archives of Internal Medicine, 163(20), s. 2433. https://doi.org/10.1001/archinte.163.20.2433

Burns, J.W. (2006). The role of attentional strategies in moderating links between acute pain induction and subsequent psychological stress: Evidence for symptom-specific reactivity among patients with chronic pain versus healthy nonpatients.  Emotion, 6(2), s. 180-192. https://doi.org/10.1037/1528-3542.6.2.180

Dahl, J.B., Arendt-Nielsen, L. og Staehelin Jensen, T. (2009). Smerter: baggrund, evidens og behandling. København: FADL.

Davidsen-Nielsen, M. og Leick, N. (2004). Den nødvendige smerte: om tab, sorg, og adskillelsesangst. København: Hans Reitzel.

Doan, L., Manders, T. og Wang, J. (2015). Neuroplasticity Underlying the Comorbidity of Pain and Depression. Neural Plasticity, vol. 2015, s. 1-16. https://doi.org/10.1155/2015/504691

Downie, W.W., Leatham, P.A., Rhind, V.M., Wright, V., Branco, J.A. og Anderson, J.A. (1978). Studies with pain rating scales. Annals of the Rheumatic Diseases, 37(4), s. 378-381. https://doi.org/10.1136/ard.37.4.378

Eriksson, M. og Lindstrom, B. (2007). Antonovsky’s sense of coherence scale and its relation with quality of life: a systematic review.  Journal of Epidemiology og Community Health, 61(11), s. 938-944. https://doi.org/10.1136/jech.2006.056028

Fishbain, D.A., Cutler, R., Rosomoff, H.L. og Rosomoff, R.S. (1997). Chronic pain-associated depression: antecedent or consequence of chronic pain? A review. The Clinical Journal of Pain, 13(2), s. 116-137.

Friis-Hasché, E., Frostholm, L. og Schröder, A. (2013). Klinisk sundhedspsykologi. København: Munksgaard.

Frølich, S. (2011).  Kroniske smerter: kan man lære at leve med det? København: Nyt Nordisk Forlag.

Gallagher, R.M., og Verma, S. (1999). Managing pain and comorbid depression: A public health challenge. Seminars in Clinical Neuropsychiatry, 4(3), s. 203-220. https://doi.org/10.153/SCNP00400203

Gatchel, R.J., Peng, Y.B., Peters, M.L., Fuchs, P.N. og Turk, D.C. (2007). The biopsychosocial approach to chronic pain: Scientific advances and future directions. Psychological Bulletin, 133(4), s. 581-624.

Giamberardino, M.A. (2003). Referred muscle pain/hyperalgesia and central sensitisation. Journal of Rehabilitation Medicine, 35(0), s. 85-88. https://doi.org/10.1080/16501960310010205

Hansen, K., Kesmodel, U.S., Kold, M. og Forman, A. (2016). Long-term effects of mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis: A six-year follow-up on a pilot study. Nordic Psychology, 69(2), s. 100-109. https://doi.org/10.1080/19012276.2016.1181562

Hilton, L., Hempel, S., Ewing, B.A., Apaydin, E., Xenakis, L., Newberry, S. Maglione, M.A. (2016). Mindfulness Meditation for Chronic Pain: Systematic Review and Meta-analysis. Annals of Behavioral Medicine. 51(2), s. 199-213. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9844-2

International Association for the Study of Pain og Crombie, I.K. (red.). (1999). Epidemiology of pain: a report of the Task Force on Epidemiology of the International Association for the Study of Pain. Seattle: IASP Press.

Kold, M., Hansen, T., Vedsted-Hansen, H. og Forman, A. (2012). Mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis. Nordic Psychology, 64(1), s. 2-16. https://doi.org/10.1080/19012276.2012.693727

Lerman, S.F., Rudich, Z., Brill, S., Shalev, H. og Shahar, G. (2015). Longitudinal Associations Between Depression, Anxiety, Pain, and Pain-Related Disability in Chronic Pain Patients.  Psychosomatic Medicine, 77(3), s. 333-341. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000158

McWilliams, L.A., Cox, B.J. og Enns, M.W. (2003). Mood and anxiety disorders associated with chronic pain: an examination in a nationally representative sample.  Pain, 106(1), s. 127-133. https://doi.org/10.1016/S0304-3959(03)00301-4

McWilliams, L.A., Goodwin, R.D. og Cox, B.J. (2004). Depression and anxiety associated with three pain conditions: results from a nationally representative sample. Pain, 111(1), s. 77-83. https://doi.org/10.1016/j.pain.2004.06.002

Melzack, R. (1975). The McGill Pain Questionnaire: Major properties and scoring methods. Pain, 1(3), s. 277-299. https://doi.org/10.1016/0304-3959(75)90044-5

Pinheiro, M.B., Ferreira, M.L., Refshauge, K., Ordoñana, J.R., Machado, G.C., Prado, L.R. og Ferreira, P.H. (2015). Symptoms of Depression and Risk of New Episodes of Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis: Depression and Risk of Low Back Pain.  Arthritis Care og Research, 67(11), s. 1591-1603. https://doi.org/10.1002/acr.22619

Romero-Grimaldi, C., Berrocoso, E., Alba-Delgado, C., Madrigal, J.L.M., Perez-Nievas, B.G., Leza, J.C. og Mico, J.A. (2015). Stress Increases the Negative Effects of Chronic Pain on Hippocampal Neurogenesis. Anesthesia og Analgesia, 121(4), s. 1078-1088. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000000838

Sjøgren, P., Ekholm, O., Peuckmann, V. og Grønbaek, M. (2009). Epidemiology of chronic pain in Denmark: An update. European Journal of Pain, 13(3), s. 287-292. https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2008.04.007

Treede, R.D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M.I., Benoliel, R. et al. (2015). A classification of chronic pain for ICD-11. Pain, 156(6), 1003-1007.https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000160

Vase, L. (2013). Placebo, i: Friis-Hasché, E., Frostholm, L., og Schröder, A. (red.). Klinisk sundhedspsykologi. København:  Munksgaard.

Vachon-Presseau, E., Roy, M., Martel, M.-O., Caron, E., Marin, M.-F., Chen, J. og Rainville, P. (2013). The stress model of chronic pain: evidence from basal cortisol and hippocampal structure and function in humans. Brain, 136(3), s. 815-827. https://doi.org/10.1093/brain/aws371

Veehof, M.M., Trompetter, H.R., Bohlmeijer, E.T. og Schreurs, K.M.G. (2016). Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review. Cognitive Behaviour Therapy, 45(1), s. 5-31. https://doi.org/10.1080/16506073.2015.1098724

Williams, A.C. de C., Eccleston, C. og Morley, S. (2012). Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults, i: The Cochrane Collaboration (red.). Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley og Sons, Ltd. http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD007407.pub3

Winnard, K.P., Dmitrieva, N. og Berkley, K.J. (2006). Cross-organ interactions between reproductive, gastrointestinal, and urinary tracts: modulation by estrous stage and involvement of the hypogastric nerve. AJP: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 291(6), R1592-R1601. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00455.2006

Öst, L.-G. (2014). The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy: An updated systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy, 61, s. 105-121. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.07.018