You are here

Introduktion og overblik

Det, der kan hentes under dette faneblad på platformen er i den mere fakta-baserede ende, idet vi forsøger at bidrage til forståelsen af, at stress for det første er at forstå som en dynamisk størrelse, for det andet udover at være en psykologisk tilstand, i meget høj grad også er fysiologisk. Denne indfaldsvinkel fører til en meget konkret roadmap for, hvordan vi betragter den optimale stresshåndteringsproces.

Under Stress defineret som dynamisk ubalance er der fire afsnit:

  1. High performance og stress.
  2. Trivsel og stress afspejles i alle kroppens systemer.
  3. Tanker, følelser og krop hænger sammen.
  4. Stressarketyper.

Under High performance og stress fysiologisk set gennemgås følgende biologiske markører:

  1. Adrenalin og noradrenalin.
  2. Kortisol.
  3. Dopamin.
  4. Endorfiner

Under Måling af sundhed og stress præsenteres en egenudviklet sundhedsprofil samt der er et link til en pejler på, i hvilken grad du har stress.

Under Stresshåndtering er beskrevet den roadmap til stress-håndtering, som efter vores overbevisning kan hjælpe én godt på vej med hensyn til konkret ageren.