You are here

Måling af sundhed og stress

Vi har udviklet en bio-psyko-social sundhedsprofil, der kommer omkring ’det hele liv’. Ideelt tages den samtidig med en lægekonsultation, dels når et stresshåndteringsforløb starter, dels som afslutning på forløbet.
For dig, der blot for nu ønsker en indikator på, om du er stresset, kan du nederst på siden følge et link til en lille test.

Hvis en større gruppe af medarbejdere gennemgår et forløb hos os, så administreres profilen i regi Jysk Analyse, der har stringente metoder til at allokere summerede gruppe-resultater, der umiddelbart vil kunne tilgås til dokumentationsformål for stress-indsatsens samlede effekt.

Profilen bruges også i individuelle forløb. Udover at det er et dokumentationsredskab, så er det også et dynamisk redskab til, at kursisten bliver bevidst om, hvor tingene faktisk forbedrer sig. Profilen måler kursisten på følgende parametre:

Forbedring præsenteres med følgende type oversigt:

Foto menu og top: Shutterstock