Test din stress

Tag denne lille stresstest som indikator for, om "advarselslamperne" blinker.

Hvis du tester moderat til svært stresset, opsøg lægen for nærmere udredning og handlingsplan. Denne lille test er kun en indikator.

Testen er et billede / udsnit af vores større sundhedstest. Der er for dette udsnit ikke aktive afkrydsningsmuligheder her på platformen. Print istedet billedet ud og udfyld testen.

Har du 6 eller flere krydser i "ind imellem", kan det være tegn på, at du er LET STRESSET. Der er grund til at være obs på, om du spænder buen for hårdt for lang tid ad gangen. Sørg for at indarbejde flere pauser i dit liv.

Har du 6 eller flere krydser i "ofte", kan det være tegn på, at du er MODERAT STRESSET. Det kan være relevant at søge lægehjælp.

Har du 6 eller flere krydser i "dagligt", kan det være tegn på, at du er SVÆRT STRESSET. Det er nødvendigt at søge lægehjælp.