You are here

Stresshåndtering

Hvor er de(n) største flaskehals(e) i dit liv ud fra et trivsels-stress synspunkt?
Er du stresset i en grad, så du stadig har den frie vilje i behold - eller er du så langt ude, at du SKAL gøre noget for radikalt at lave en turnaround?
Hvor lidt kan du nøjes med at gøre for størst mulig effekt?

Håndtering af stress starter med at finde ud af: Ud fra kontinuum'et fra trivsel til stress at markere: HVOR stresset er du?

Ud fra systemoversigten markere: I HVILKE dele af dig, giver stress'en sig mest til udtryk? Altså, hvor er flaskehalsen(e)?

Ud fra gennemgangen af de fysiske detaljer vedrørende high-performance analysere:

 • Hvilke hormoner virker til at være mest i ubalance hos dig?
 • På hvilken måde er åndedrættet og blodcirkulationssystemet påvirket?
 • Hvordan er dine hjernebølger gennem en dag?
 • Hvilke konkrete fysiologiske stressmarkører har du?

Ud fra et pause-synspunkt reflektere over:

 • Hvor mange to do'es du pakker ind i en normal hverdag?
 • Om du bruger for mange timer foran en eller flere skærme?
 • Om du er blevet til 'human doing', en menneskelig robot, der skal være så effektiv som overhovedet muligt hele tiden?
 • Om og evt. på hvilke måder og tidspunkter på dagen snyder du dig / er der for lav kvalitet vedrørende de naturligt behovsbestemte pauser?

Reflektere over:

 • Hvilken personlighed du er, og hvilke styrker og faldgruber den har vedrørende potentiel stress-risiko?
 • Om der bag dine stress-symptomer er en bagvedliggende eksistenskrise? 
 • Om du er midt i en livsfase-overgang, der påvirker dit humør og præstationsniveau?
 • Om du har konkrete privatlivsudfordringer som knas i ægteskabet eller udfordringer med børn?
 • Om du har mistet en nærtstående inden for de sidste par år - og måske ikke har givet sorgprocessen tid nok.

Mht. livsstil reflektere over:

 • Hvordan er din kost?
 • Hvordan er dine drikkevaner, hvad angår stimulanser?
 • Motionerer du i passende mængder og med rette effekt?
 • Er din søvn god nok, både kvantitetsmæssigt og kvalitetsmæssigt?

HVOR starter du så?

Idet bidragyderne til platformen ser på mennesket som et systemtisk hele, så vil stresshåndteringsmetoderne også være helhedsorienterede. Ud fra en forestilling om, at når man gør en indsats ét sted i systemet, så påvirkes resten af det, nogle gange på forudsigelig vis, andre gange på diskontinuert vis, så tages der fat på streshåndtering dér hvor mindst mulig indsats forekommer at kunne få størst mulig effekt. Når vi taler stresshåndtering, taler vi om at kunne sætte en katalysatorproces igang, således at der er systemtisk synergi af indsatsen. Helt konkret som coaches og behandlere leder vi efter den mest virkningsfulde nøgle i forhold til at kunne knække en negativ stress-spiral og få den til at blive en positiv sundhedsfremme-spiral. Så vi reflekterer sammen over, hvor du er i rød zone, og vi laver sammen en kvalitativ vurdering af, hvor det er mest hensigtsmæssigt at starte.

HVAD gør du så?

Basis for vores tilgang her på platform er en helt grundlæggende forestilling om, at vi er født til at kunne mærke, hvad der er godt for os. Denne kropslige intelligens opdyrkes og understøttes imidlertid ikke i vores kultur. Det møgsommelige arbejde med at lære sig selv at kende - indefra og ud, fysisk, tankemæssigt, følelsesmæssigt og relationelt - er dér det hele starter. Og derfra tage ansvar for, hvad man SELV kan ændre i sit liv. Ikke baseret på nemme "7 trin..." løsninger og forbuds- og tilladelses-oversigter. Læs til en start artiklen "Udvendig viden og indvendig erfaring", fordi det er her, det hele starter.

Vi er sikre på, at ved at lave en præcis identifikation og få relevant baggrundsviden om stress, da har du allerede fået et væld af ideer til, hvad du vil GØRE. Det vigtige er nu: Én ting ad gangen! Og accept af at det kan være svært at knække dårlige vaner, så derfor er en høj grad af selvomsorg og selv-rummelighed absolut nødvendig!

Her på platformen har vi en lang række generelle input til, hvordan man højner sin trivsel. Men vær opmærksom på, at alle de links, der kan følges nedenfor, bestemt ikke er 'gør sådan og sådan og sådan og sådan...' De er udelukkende tænkt som veje at gå, HVIS du føler derfor. En ting ad gangen ud fra filosofien »Less is more« - er det vigtigste i al stresshåndtering.

Mindfulness og meditation

Er du til at komme i gang med at bruge mindfulness, så start med at lytte til én af de i alt 20 guidede praksisser, der ligger til fri rådighed her på hjemmesiden. Et logisk sted at starte er med øvelse 1. Kropsscanning og afspænding

Eller meld dig til et 28 dages online udviklingsforløb, hvor du dagligt i din indbakke modtager en af de guidede meditationer og en forklarende tekst omkring øvelsen.

Kost

Vi mildest talt bombarderes med informationer om rigtigt og forkert. Den nutidige isme og mode skifter flere gange årligt, og forskellige subkulturer sværger i forskellige perioder til bestemte ting. Igen, her på platformen tror vi allermest på kroppens iboende intelligens til at vælge rigtigt. Men at denne intelligens skal (gen)opbygges og dyrkes. Hvor starter vi?

Et rigtig godt sted at starte er at lære Ayurveda at kende. Her identificerer man sin grundlæggende krop-sindtype, og herfra kan man begynde at indtage den kost, der er allerbedst for lige præcis én selv, afhængig af årstid, alder og (u)balance i øvrigt. Især de to temaer: Ayurvedas 6 smagskomponenterBalancerende kost. Mindful spisning er noget andet konkret at tage fat på. 

Det er også muligt blot at lade sig inspirere med soulfood og brainfood, idet der er lavet et særskilt afsnit, hvor du kan få en hel del forskellige opskrifter på bl.a. at bage dit eget brød, lave morgengrød eller forskellige supper. 

Motion

At opøve evnen til at mærke sig selv gøres ubetinget bedst gennem at dyrke yoga. Der er på platformen lavet et særskilt tema herom, der giver konkrete eksempler på serier, der kan laves på forskellige tider af dagen.

Søvn

Læs om mindful søvn ved at følge linket.

Pausekulturens exit

Vi behøver pauser i løbet af dagen. Adskillige endda! Læs hvorfor og hvordan en kvalitetspause kan være i artiklen Konstruktiv indadvendthed