You are here

De syv spirituelle love for succes

INDHOLD

  1. En ultrakort oversigt  
  2. En oversigt for børn
  3. En oversigt for voksne
  4. En kort beskrivelse af lovene
  5. En uddybende beskrivelse
  6. I forhold til yoga
  7. I forhold til meditation
  8. The Chopra Center's små oversigter

 

Deepak Chopra anses for at være en af vor tids mest indflydelsesrige spirituelle lærer, og blandt hans mere end 70 udgivne bøger og et utal af TV-optrædener og online audio- og videoforløb, da står bogen »De 7 spirituelle love for succes« (udkom første gang 1994 og er oversat til dansk) med mere end 3 millioner solgte eksemplarer ud som hans største bestseller. Bogen danner derudover grundstruktur i alle de uddannelser, man kan tage på The Chopra Center. 

Ordet »lov« bruges fordi Chopra aflurer naturens grundlæggende funktionsmåder og omsætter dem til et filosofisk- og handlingsrettet værdigrundlag, der giver konkrete inspirationer til 'korrekt adfærd'. Det ord bryder jeg mig ikke om, men læs det mere som 'sund fornuft'.

Jeg stiftede første gang bekendtskab med bogen i 1996, da jeg havde et ophold på the Chopra Center, og jeg studerede principperne indgående i forbindelse med min meditationslæreruddannelse hos Chopra, som jeg færdiggjorde i 1998.

Jeg er jo opvokset i en dansk kristen kultur med Fader Vor og skyld og skam som rettesnor for rigtigt og forkert; et værdigrundlag jeg på intet tidspunkt har haft trang til at forkaste. Imidlertid opdagede jeg der først i mine 30'erne i 1996, at der findes andre rettesnore for ’korrekt adfærd’ i livet; vel og mærke rettesnore, der virker både logiske og som tager udgangspunkt i naturens lovmæssigheder. Derfor blev bogen og de deri beskrevne principper en meget væsentlig værdikontekst for mig; et supplement til og nogle gange en konkurrent til den kultur, som jeg er vokset op i. 

Jeg håber, at du som læser tager dig tid til bevidst at reflektere over, hvilke af principperne, du kan og har lyst til at assimilere til dit værdigrundlag.

Teksten nedenfor bevæger sig fra 1) en ultrakort oversigt, til 2) en oversigt for børn, og næst 3) en oversigt for voksne. Derefter 4) en kort beskrivelse af lovene, og dernæst 5) en uddybende beskrivelse. Så kommer der to afsnit, der henholdsvis perspektiverer lovene 6) i forhold til yoga, og 7) i forhold til meditation, og sluttelig vises screenshuts af 8) the Chopra Center's små oversigter, som de har lavet til fri afbenyttelse. Måtte du derefter være sulten efter mere kendskab, er det relevant at dykke ned i Chopras bog.

1. En ultrakort oversigt

Mandag: Give, modtage, cirkulere

Tirsdag: Årsag og virkning

Onsdag: Mindst mulig anstrengelse

Torsdag: Intention og ønske

Fredag: Ubundethed

Lørdag: Formål i livet (dharma)

Søndag: Ren potentiale 

 

2. En oversigt for børn

 

MANDAG: AT GIVE
Hvis der er noget, du ønsker, så giv det
- Opmuntr børnene til at give et familie-medlem noget. - Inspirer dem til at modtage med åbent sind. - Del et taknemmeligheds-ritual for livets gaver

TIRSDAG: KARMA
Når du træffer et valg, ændrer du fremtiden
- Tal om et valg, børnene træffer idag. - Vis børnene hvordan vores fremtid blev ændret af et valg, vi gjorde i fortiden. - Forklar rigtigt og forkert ift, hvordan et valg føles

ONSDAG: MINDST MULIG ANSTRENGELSE
Sig ikke nej, bevæg dig med flowet
- Find legen i mindst én opgave. - Reducer arbejdet med hensyn til at opnå noget vigtigt. - Kig efter måder, hvorpå naturen hjælper os

TORSDAG: INTENTION OG ØNSKE
Hver gang du ønsker noget eller vil noget, planter du et frø
- Oplist dine ønsker for ugen. - Slip dem ud i universet, for at naturen kan hjælpe at opfylde dem. - Vær nærværende i nu'et, hvor al opfyldelse af ønsker opstår

FREDAG: OBJEKTIVITET
Nyd rejsen
- Tal om 'det sande jeg'. - Vis børnene, at usikkerhed er en normal del af livet. Ingen har alle svar. - Lær dem at føle balancen mellem tab og gevinst

LØRDAG: DHARMA
Der er en grund til, at du er her
- Hvordan har jeg gjort en forskel i dag? - Hvad gjorde jeg for at få én til at føle sig særlig? - Hvilket talent har jeg udfoldet? - Hvad kom til mig - en gave, en lærdom, en dejlig oplevelse - som fik mig til at føle mig unikhed?

SØNDAG: REN POTENTIALE
Alt er muligt
- Del få minutters tavs meditation. - Anerkend naturen. - Vis børnene de skjulte muligheder i familien
 

 

3. En oversigt for voksne

 

MANDAG: GIVE, MODTAGE, CIRKULERE
Overgiv i dag en lille gave til alle, du møder. Dette kan være et kompliment, en tanke eller et smil. Tag imod livets gaver med glæde. Lad kærligheden cirkulere ved at give og modtage med lige stor taknemmelighed.

TIRSDAG: ÅRSAG OG VIRKNING
Hver handling genererer en kraft af energi, som returnerer til os på lignende vis… som vi sår, så høster vi. Og når vi vælger handlinger, som bringer lykke og succes til andre, er frugten af vores karma lykke og succes.

ONSDAG: MINDST MULIG ANSTRENGELSE
Naturens intelligens fungerer med ubesværet lethed. Accepter mennesker, situationer og oplevelse, som de udfolder sig. Tag ansvar for din egen situation og for alle situationer som betragtes som problemer. Prøv ikke at forsvare din egen mening. Giv slip og administrer din energi. 

TORSDAG: INTENTION OG ØNSKE
Iboende hver intention og ønske er mekanismerne for deres indfrielse; intention og ønske i et felt af ren potentiale har en uendelig organiserende kraft. Lave en liste over dine intentioner og ønsker, både de materialistiske, de sjælelige, de mentale og de verdslige. Stol på, at der en mening, hvis tingene ikke går som planlagt. 

FREDAG: UBUNDETHED
Giv dig selv og andre lov til at være sig selv. Gennemtving ikke løsninger, men lad dem opstå spontant. Prøv at gå en vej du ikke har gået før, eller lyt til noget nyt musik. Nyd uforudsigelighedens visdom ved at overgive dig til sjælens kreative guidning. Således bliver du fri af fortidens betingninger.

LØRDAG: FORMÅL I LIVET (DHARMA)
Spørg dig selv ’Hvordan kan jeg hjælpe, hvordan kan jeg tjene?’ Alt og alle har et formål i livet. Fokuser på dine unikke talenter, både til glæde for dig selv og andre. 

SØNDAG: REN POTENTIALE
Brug tid i stilhed, vær tilstede i dette øjeblik. Praktiser en ikke-dømmende attitude til tingene omkring dig. Observer intelligensen i alt levende omkring dig. 

 

4. En kort beskrivelse af lovene

Ind imellem har jeg fået reaktioner fra læsere, at de synes, at Chopra bruger et i vestlig forstand kulturfremmed sprog. Derfor satte Søren Schandorf og jeg os for at beskrive lovene i korthed ud fra vores mere vestlige sprogbrug. Det kom der nedenstående beskrivelse ud af.

MANDAG: GIVE, MODTAGE, CIRKULERE
Liv er flow. Ligesom blodet der størkner, når det stopper, sådan er også livets flow. Man må blive ved med at give og modtage for at livet kan cirkulere. Relationer er at give og at modtage, og alt der har værdi i livet multipliceres, når det gives. Omvendt er det en stor gave at kunne modtage, når noget oprigtigt bliver givet. Det er intentionen bag 'given' og 'modtagen', der er den egentlige gave.

TIRSDAG: ÅRSAG OG VIRKNING
Naturens mangfoldige love og udtryk afslører den dynamiske sammenhæng mellem 'aktion' og 'reaktion'. Fremskridt baseres på den gradvise dybere og dybere forståelse af årsager og virkninger. Hos mennesket afføder en handling altid en erindring, og erindringen skaber et nyt ønske. Nye ønsker, nye handlinger og flere nye erindringer - det er livets cyklus. Jo mere vi kan se os selv som årsagen i vores eget liv, og ikke bare en effekt, desto mere berigende og udviklende bliver vores liv.

ONSDAG: MINDST MULIG ANSTRENGELSE
Overalt i naturen afsløres princippet om det ubesværede flow. Med største uanstrengthed virker naturens intelligens i al ting. Hvor der er kaos, kan vi bare ikke se det. Der hvor mennesket griber ind uden at forstå eller tage hensyn til naturens intelligens, opstår behovet for større anstrengelse. Når vi oplever det ubesværede flow i vores liv, er vi på bølgelængde med naturens flow. Der er mere nærvær, større accept af tingenes tilstand, man kontrollerer kun det der er nødvendigt at kontrollere, man er 'uovervindelig' samtidig med at have plads til forsvarsløshed. Selv om man er flittig, oplever man at den mindst mulige anstrengelse skaber det størst mulige resultat både materielt og menneskeligt. 

TORSDAG: INTENTION OG ØNSKE
Et ønske kan være meget konkret, men har altid sit udspring i en dybere intention og en erindring om noget, der nærer eller stimulerer os i livet. Afhængigt af de værdier, som vi lever efter, og afhængigt af i hvor høj grad, vi er bevidste om, hvilke værdier vi ønsker at leve efter, præges vore tanker og handlinger. Hvor vi kun har et ønske eller en hensigt og ikke samtidig forstår den dybere intention, bliver handlingerne diffuse. Den naturlige cyklus af ønske, handling og erindring bliver forkrampet og mere og mere anstrengelse påkrævet. Men hvor ønsket hænger sammen med en dybere intention, der har udspring i vores værdier, bliver intentionen fuldbyrdet med større kraft. 

FREDAG: UBUNDETHED
Når vi slipper tilknytningen til resultater i fremtiden, slipper vi tilknytningen til de erindringer, der holder os fast i fortiden. Vi lever med nærvær og åbner os for et større felt af ideer og muligheder og frigør nye kreative ressourcer. Når man giver slip på tilknytningen opgiver man ikke sine intentioner og ønsker og heller ikke sit ansvar og engagement, man opgiver kun tilknytningen eller bindingen til den forestilling man har om det forventede resultat. 

LØRDAG: FORMÅL I LIVET
Der er noget, hver af os kan gøre bedre end nogen anden her i verden. Vi har hver især et formål i livet, et specielt talent eller en unik gave vi kan give til andre. For hvert unikt talent er der også unikke behov, og behovene bliver næret når talentet udfoldes - samtidig med at talentet udvikles. Grundlæggende er det relevant at spørge sig selv, "hvordan kan jeg tjene?" "hvordan kan jeg hjælpe?" og derved drager vi omsorg for det Højeste formål i vores liv.

SØNDAG: REN POTENTIALE
Naturens iboende kraft er uendelig. Et lillebitte frø kan spire med en sådan kraft, at selv den stærkeste beton må vige. Dette potentiale af kraft og vækst oplever vi i vores væren med og i naturen - hvad enten det er naturen uden for os, eller i os selv. Vi mærker det, når vi bliver stille indeni, når vi iagttager - snarere end når vi vurderer og dømmer og vores omverden og os selv. Stilheden viser os vej til vores inderste natur, vores resurser og dybeste værdier.

 

5. En uddybende beskrivelse

Her nedenfor er teksten tro mod Chopras begrebsbrug og gør sig umage med at resummere bogen i Chopras ånd og sprog. 

MANDAG: GIVE, MODTAGE, CIRKULERE

Universet opererer gennem dynamisk udveksling… give og modtage er forskellige aspekter af universets energi-flow. Og i vor villighed til at give, hvad vi søger, lader vi universets overflod cirkulere i vore liv.

Den individuelle krop er i konstant dynamik og udveksling med universets krop. Flow af liv er intet andet end den harmoniske interaktion af alle elementer og kræfter, som strukturerer eksistensens felt. Som blod der koagulerer, når det stopper, sådan er også livets flow. Man må fortsat give og modtage for at opretholde rigdom og overflod i det hele taget. Hver relation er en give- og modtagerelation. I hvert frø er der lovningen om tusinder af skove. Men frøet må give dets intelligens til den frugtbare jord. Gennem dets given, flyder dets usynlige energi i materiel manifestation. Alt der har værdi i livet multipliceres, når det gives. Hvis man gennem giveprocessen føler at tabe noget, så er gaven ikke givet ægte og vil ikke medføre vækst.

Det er intentionen bag given og modtagen, der er det vigtigste. Intentionen skulle gerne være at skabe lykke for modtageren. Den nemmeste måde at få, hvad der betyder noget for én, er ved at give det til andre.

Den bedste måde at starte processen er ved at beslutte, at hver gang man kommer i kontakt med nogen, vil man give dem noget - ikke nødvendigvis en materiel ting, det kan også være en venlig og omsorgsfuld attitude eller en kompliment. 

Opsummering & handling:
Hver handling genererer en kraft af energi, som returnerer til os på lignende vis - som vi sår, så høster vi. Og når vi vælger handlinger, som bringer lykke og succes til andre, er frugten af vores karma lykke og succes. Derfor:

Uanset hvor jeg går, vil jeg medbringe en gave. En kompliment, en blomst, en bøn. I dag vil jeg give noget til enhver, jeg kommer i kontakt med, og sådan vil jeg begynde processen med at cirkulere glæde, rigdom og overflod i mit eget og andres liv.

I dag vil jeg taknemmeligt modtage alle de gaver, livet har at give mig. Jeg vil modtage naturens gaver: Solen, fuglenes sang, sneen. Jeg vil være åben for at modtage fra andre, uanset hvad de giver.

Jeg vil forpligte mig til at lade rigdommen cirkulere i mit liv ved at give og modtage livets vigtigste gaver: Gaverne at drage omsorg for og give anerkendelse og kærlighed. Hver gang jeg møder én, vil jeg indeni ønske dem lykke og glæde.

---

TIRSDAG: ÅRSAG OG VIRKNING

Hver handling genererer en kraft af energi, som returnerer til os på samme vis. Som vi sår, høster vi. Når vi vælger handlinger, som bringer lykke og succes til andre, er frugten af vores karma lykke og succes.

Denne lovmæssighed handler om både handling og konsekvens af handling. Derfor må vi blive bevidste beslutningstagere, hvert øjeblik. Mange af vore valg er ubevidste. Om du ønsker det eller ej: Det der sker i dette øjeblik er konsekvens af fortidens valg. Hvis jeg vil skade dig, så føler du dig som offer. Hvis jeg giver dig en kompliment, bliver du smigret. Og dog, måske - der er nemlig andre muligheder. Vores respons til omverdenen er ofte betingede reflekser (jfr. Pavlovs hunde). Hvis man træder tilbage og bevidner sine valg, skifter man fra ubevidst til bevidst beslutningstagen.

Når f.eks. en valgmulighed opstår, kan du teste den af i kroppen. Hvordan er følelsen ved hver af valgene inden for skalaen behagelig til ubehagelig? Fokuser især på solar plexus eller hjertet. Hav tillid til, at hjertet kender det rigtige svar, for det er intuitivt, holistisk, er indstillet på den kosmiske computer, hvor der ikke er nogen vinder/taber orientering. Denne måde at håndtere en valgmulighed er langt meget mere præcis end rationel tænkning.

Når fortidige uhensigtsmæssige valg indhenter dig, forestår en af følgende muligheder: 1. Du kan helt regulært vælge at betale gælden, hvis situationen er af en sådan karakter, at man kan det. 2. Du kan bevidsthedsmæssigt transformere din karma til at være mere ønskelig ved at arbejde med at besvare følgende spørgsmål: Hvad skal jeg lære af denne oplevelse? Hvad er universets meddelelse? Hvordan kan jeg gøre oplevelsen brugbar for mine medmennesker? Man sår således nye muligheders frø. 3. Som det tredje har du muligheden helt at transcendere den. Dvs. blive uafhængig af den, ved gentagende at konsultere mellemrummet mellem tankerne, dér hvor egoets fortællinger ikke får næring og har noge plads.

Det er værd at huske på, at i princippet er ALT karmisk: F.eks. hvis du drikker en kop the. Handlingen genererer hukommelse, og potentielt et ønske om en kop mere, hvilken genererer en ny handling - osv.

Opsummering & handling:
I dag vil jeg bevidne de valg, jeg gør i hvert øjeblik. Og ved at bevidne disse valg, vil jeg bringe dem til min bevidste opmærksomhed. Jeg vil vide, at den bedste måde at forberede mig til hvert øjeblik i fremtiden, er at være fuldt tilstede i nuet.

Uanset hvornår jeg gør et valg, så vil jeg stille mig selv to spørgsmål: 'Hvad er konsekvenserne af det valg, som jeg gør?' og 'Vil dette valg bringe fuldbyrdelse og lykke til mig og også til dem, som er berørt af dette valg?'

Jeg vil bede mit hjerte guide mig og lade mig guide af dets meddelelse om behag eller ubehag. Hvis valget føles behageligt, vil jeg kaste mig ud i det med løssluppenhed. Hvis valget føles ubehageligt, så vil jeg afvente og se konsekvenserne af min handling for mit indre blik. Denne guidning vil gøre mig i stand til spontant at korrigere valget for mig selv og for alle omkring mig.

---

ONSDAG: MINDST MULIG ANSTRENGELSE

Naturens intelligens fungerer med ubesværet lethed, med sorgløshed, harmoni og kærlighed. Og når vi høster harmoniens, glædens og kærlighedens kræfter, skaber vi succes med legende lethed.

Mindst handling, ingen modstand. Græsset prøver ikke på at gro. Det gør det bare. Det er solens natur at skinne. Og det er menneskelig natur at gøre drømme manifeste ind i fysisk form, let og ubesværet. Ultimativt kommer man i en tilstand, hvor man intet gør og opnår alt. 

Naturens intelligens er friktionsløs, ikke-lineær, intuitiv. Det sker når handlingen motiveres af kærlighed. Når man søger kontrol over andre mennesker, mister man energi. Hvis man efterstræber penge eller magt for egoets skyld, bruger man energi i illusionen om lykke i stedet for at nyde processen, øjeblikket. Når handlinger motiveres af kærlighed, multipliceres energien. Den fysiske krop kan generere, gemme og bruge energi. Det er egoets grundlæggende natur at bruge det meste af sin energi til at opretholde sin betydning. At give egoet opmærksomhed er således det mest energikrævende af alt. Hvis vi tør opgive vores betydning, vil to store ting ske: 1. Vi frigør energi fra illusionen om vores storhed. 2. Vi vil akkumulere så meget energi, at vi får et glimt af universets storhed istedet.

»The past is history, the future is a mystery, and this moment is at gift. That is why this moment is called 'the present'«

Denne frihed fra fortid og nutid medfører, at hvad du måtte ønske i dit hjerte principielt er tilgængeligt, når du ønsker det. Fordi det du ønsker er fra glædens niveau og ikke angstens niveau.

Opsummering & handling:
Jeg vil praktisere accept. I dag vil jeg acceptere folk, situationer, omstændigheder og hændelser, når de opstår. Jeg vil vide, at dette øjeblik er som det skal være, fordi hele universet er som det skal være. Jeg vil ikke kæmpe mod hele universet ved at kæmpe mod dette øjeblik. Min accept er total og komplet. Jeg accepterer ting, som de er i dette øjeblik, ikke som jeg ønsker de var.

Jeg vil tage ansvar for min situation og for alle de hændelser, jeg ser som problemer. Jeg ved at det at tage ansvar betyder ikke at anklage nogen eller noget for min situation (og det inkluderer mig selv). Jeg ved også, at ethvert problem er en mulighed i forklædning, og denne årvågenhed over for muligheder tillader mig at tage dette øjeblik og transformere det til større fordel.

I dag vil min opmærksomhed forblive etableret i forsvarsløshed. Jeg vil opgive behovet for at forsvare mit synspunkt. Jeg vil ikke føle noget behov for at overbevise andre til at acceptere mit synspunkt. Jeg vil forblive åben over for andre synspunkter og ikke være rigidt bundet til nogen af dem.

---

TORSDAG: INTENTION OG ØNSKE

Iboende hver intention og ønske er mekanismerne for deres indfrielse. Intention og ønske i feltet af ren potentiale har en uendelig organiserende kraft. Og når vi introducerer en intention i feltet af ren potentiale, bringer vi denne uendelige organiserende kraft til at arbejde for os.

Kvantumfeltet influeres af intention og ønske. Hele universet er bevægelsen af energi og information. På det materielle niveau er træet og mennesket lavet af de samme grundelementer, og vi udveksler hele tiden disse elementer. Den væsentligste forskel er energien og informationen. Vi har et nervesystem, som er i stand til at blive bevidst om elementerne. Vi oplever dette felt subjektivt. Samme felt opleves objektivt som den fysiske krop. Og gennem kroppen oplever vi verden. Men det er alt sammen det samme. Kroppen er ikke separat fra universets krop, fordi på kvanteniveau har vi ingen fast kanter. Man er som en bølge, en fluktuation. Det større kvantefelt er ens udvidede krop.

Ikke blot kan man qva nervesystemet blive bevidst om sit eget kvantefelt, men man kan også bevidst ændre det informationsmæssige indhold, som skaber vor krop. Hertil kræves opmærksomhed og intention. Det giver energi til og transformerer. Hvad du giver energi, vil gro. Intention organiserer sin egen fuldbyrdelse.

I naturen korrelerer og forbinder alting sig. Som en symfoni. Den menneskelige krop er et godt eksempel herpå. Hver eneste celle gør et utal af ting pr. sek., og den må vide, hvad alle de andre milliarder celler gør på samme tid. Feltet af uendelig korrelation er del af det uendelige informationsfelt. Det mest fantastiske ved den organiserende kraft er, at den kan gives retning ved bevidst intention. Intentionen har uendelig fleksibilitet. Intention aktiverer af sig selv gennem uendelig korrelation. Eneste betingelse er, at du bruger din intention til menneskehedens gavn. Intention er ønske uden tiltrækning til produkt. Ønske alene er svagt, fordi det er opmærksomhed med tilknytning. Både fortid og nutid fødes i fantasien.

5 trin til ønske-fuldbyrdelse:

1. Gå ind i mellemrummet mellem tankerne. Det betyder at centrere dig selv i det stille rum mellem tankerne – det niveau af Væren som er din essentielle tilstand.

2. Etableret i det stadie af Væren, give slip på dine intentioner og ønsker. Når du aktuelt er i mellemrummet, er der ingen tanker, der er ingen intention, men når du kommer ud af mellemrummet – i foreningen mellem mellemrummet og en tanke – introducerer du intentionen. Hvis du har en serie af mål, kan du skrive dem ned og have din intention fokuseret på dem, før du går ind i mellemrummet. Hvis du ønsker en succesfuld karriere f.eks., så gå ind i mellemrummet med den intention, og intentionen vil allerede være der som en svag flamme i din opmærksomhed. At give slip på dine intentioner og ønsker i mellemrummet betyder at plante dem i en fertil grund af ren potentiale, og forvente af dem at blomstre, når sæsonen er rigtig. Du ønsker ikke at grave frøene af dine ønsker op for at se, om de gror, eller blive rigidt bundet til den måde, de vil folde sig ud. Du giver dem fri.

3. Forbliv i stadiet af at være selvrefererende. Det betyder forbliv etableret i opmærksomheden om dit sande Selv – din ånd, din forbindelse til feltet af ren potentiale. Det betyder også ikke at kigge på dig selv gennem verdens øjne, eller tillade dig selv at blive influeret af andres kritik og mening. En god måde at forblive i tilstanden af selvreference er at holde dine ønsker for dig selv; del dem ikke med nogen anden, medmindre de deler præcist de samme ønsker, som du har og er tæt knyttet til dig.

4. Giv slip på din tilknytning til resultatet. Det betyder at opgive din rigide tilknytning til et specifikt resultat og istedet leve i usikkerhedens visdom. Det betyder at nyde hvert øjeblik af livets rejse, selv når du ikke kender resultatet.

5. Lad universet håndtere detaljerne. Dine intentioner og ønsker, når de er plantet i mellemrummet, har ubegrænset organiserende kraft. Stol på den ubegrænsede organiserende kraft af intention til at klare alle detaljer for dig.

Opsummering & handling:
Jeg vil lave en liste over mine ønsker. Jeg vil bære listen med mig, uanset hvor jeg går. Jeg vil kigge på denne liste, før jeg går ind i min stilhed og meditation. Jeg vil kigge på den, før jeg lægger mig til at sove. Jeg vil kigge på den, når jeg står op om morgenen.

Jeg vil give slip på denne liste af ønsker og overgive den til skabelsen, i tillid til at når tingene ikke går som jeg ønsker, er der en grund, og det kosmiske har større planer for mig, end jeg havde forestillet mig.

Jeg vil øve mig i at være nu-bevidst i alle mine handlinger. Jeg vil acceptere nuet som det er og manifestere fremtiden gennem mine dybeste intentioner og ønsker.

---

FREDAG: UBUNDETHED

I upartiskhed ligger usikkerhedens visdom. I usikkerhedens visdom ligger friheden fra vores fortid, fra det kendte, fra fortidens betingethed. I vores villighed til at træde ind i det ukendte, feltet af alle muligheder, overgiver vi os selv til det kreative sind, som dirigerer universets dans. 

Man opgiver ikke intentionen og ønsket, men tilknytningen til resultatet. Tilknytning baserer sig på angst og usikkerhed – og ukendskab til Selvet. At søge efter symboler - penge, titel, tøj er som at lede efter kortet i stedet for stedet. Symboler kommer og går. Tilknytning kommer fra fattigdomsbevidsthed, fordi tilknytning er altid til symboler. Upartiskhed er synonym med rigdomsbevidsthed. Sand rigdomsbevidsthed er evnen til at have, hvad du ønsker, til enhver tid, og med mindst besvær. Sikkerheden knyttet til sikkerhed virker heller aldrig. Søgningen efter sikkerhed er en illusion.

Opsummering & handling:
I dag vil jeg koncentrere mig om upartiskhed (detachment). Jeg vil tillade mig selv og dem omkring mig at være, som de er. Jeg vil ikke rigidt udbrede min ide om, hvordan ting skulle være. Jeg vil ikke gennemtvinge løsninger på problemer og derigennem skabe nye problemer. Jeg vil deltage i alt med upartisk involvering.

I dag vil jeg fokusere på usikkerhed som en essentiel kvalitet i min oplevelse. I min villighed til at acceptere usikkerhed, vil løsninger automatisk komme – på problemer, forvirring, sygdom, kaos. Jo mere usikre ting er, jo mere sikker vil jeg føle mig, fordi usikkerhed er vejen til frihed. Gennem usikkerhedens visdom vil jeg finde min sikkerhed.

Jeg vil træde ind i feltet af alle muligheder og  anticipere den spænding, som kan opstå, når jeg forbliver åben over for et uendeligt antal af muligheder. Når jeg træder ind i feltet af alle muligheder, så vil jeg opleve livets morskab, magi, mystik.  

---

LØRDAG: FORMÅL I LIVET

Enhver har et formål i livet - en unik gave eller specielt talent at give til andre. Og når vi blander dette unikke talent med intentionen om serviceringen af andre, oplever vi glæden over vores egen ånd. Dette er det ultimative mål af alle mål. 

Vi har taget manifestation i fysisk form for at opfylde et formål. Der er noget, du kan gøre bedre end nogen anden, her i verden. For hvert unikt talent, er der også unikke behov. Når behovene matches med den kreative udfoldelse af talentet, så er ansporingen til overflod. Grundlæggende bør vi opdrage vore børn med – ikke bekymringen om, om man kan tjene nok penge til at overleve – men med fokuseringen, hvordan man kan tjene menneskeheden, og med hvilke unikke talenter.

Der er tre komponenter: 1) Hver af os er her for at opdage vort sande Selv. Vi er spirituelle væsener, der har taget manifestation i en fysisk form. 2) Vi er her for at udtrykke unikke talenter. 3) Vi er her for at tjene menneskeheden.

Tankeeksperiment: Spørg dig selv, at hvis du ikke havde behov for at tjene penge, hvad ville du så arbejde med? Hvis du stadig ville det, du gør nu, så er du i Dharma, fordi du har en passion for det, du gør.

Opsummering & handling:
I dag vil jeg drage omsorg for guden/gudinden, som er inden i mig selv. Jeg vil give min ånd opmærksomhed, som både nærer mit sind og krop. Jeg vil vække mig selv til den dybeste stilhed i hjertet. Jeg vil bære bevidstheden om tidløshed, evig Væren, midt i tids- og stedsbundne oplevelser.

Jeg vil lave en list over mine unikke talenter. Så vil jeg lave en liste over alle de ting, jeg elsker at gøre, når jeg udtrykker mine unikke talenter. Når jeg udtrykker mine talenter i menneskehedens tjeneste, mister jeg tidsfornemmelsen.

Jeg vil dagligt spørge mig selv 'hvordan kan jeg tjene?' 'hvordan kan jeg hjælpe?' Svarene på disse to spørgsmål vil tillade mig at hjælpe og tjene mine medmennesker med kærlighed.

---

SØNDAG: REN POTENTIALE

Kilden til al skabelse er ren bevidsthed; ren bevidsthed der søger et udtryk fra det umanifeste til det manifeste. Og når vi realiserer, at vort sande Selv er af ren potentiale, allierer vi os med den kraft, der manifesterer alting i universet.

At være uendelig og ubundet er ren glæde. Ren viden, uendelig stilhed, balance, uovervindelighed, enkelhed og lyksalighed. Loven kunne også hedde loven om enhed.

At være selvrefererende betyder, at vor interne referenceamme er vor egen ånd, og ikke objekterne i vore omgivelser. Det modsatte af selv-refererende er objektrefererende, hvor vi hele tiden behøver andres tilkendegivelse, og hvor vor adfærd er angstbaseret. Vi føler konstant trang til at kontrollere, men behovet for udvendig magt er et behov, der er baseret på angst. Når vi oplever Selvets magt, er der fravær af angst, ingen trang til at kontrollere og intet behov for anerkendelse. Når man er objektrefererende, er referencepunktet egoet. Egoet er selvbilledet, den sociale maske, rollen man spiller.

Selvet er immun over for kritik, det føler sig hverken over eller under nogen.

Ego-baseret magt holder kun så længe, at referencepunktet er der. F.eks. titel, penge.

Selvmagt er permanent, fordi den baserer sig på viden om Selvet. Selvmagt trækker mennesker og ting til sig, som man behøver. Det magnetiserer mennesker, omgivelser til at støtte ens ønsker. Selvet nyder bånd til andre mennesker – og disse bånd stammer fra sand kærlighed.

Man behøver adgang til feltet af ren potentiale, hvis man skal have fuld nytte af kreativiteten, som er i ren bevidsthed. Hertil behøves: Daglig meditationspraksis, stilhed, ikke-dømmen, tid i naturen, som rummer uendelig kreativitet, frihed og lyksalighed.

Man kan praktisere stilhed f.eks. en times tid hver dag, gøre det ind imellem 1 dag, 2 dage, 1 uge. Sandsynligvis bliver den interne dialog meget turbulent. Eksplosiv. Angst. Men når man forbliver i det, begynder den interne dialog at aftage. Efter en tid giver sindet op. Man begynder at opleve stilheden fra feltet af ren potentiale.

Forestil dig at kaste en sten ned i stille vand. Den spreder sig som ringe i vandet. Ringene ses tydeligt. Hvis vandet er turbulent, så opdages ringene knap.

Ren potentiale opleves også gennem ikke-dømmen. Evaluering skaber en masse turbulens i den indre dialog. Afstanden mellem tankerne er forbindelsen til feltet af ren potentiale.

Stilheden vil også give indsigt i spejlet af relationer, fordi alle relationer er en refleksion af ens relation med sig selv.

Co-existensen af modsætninger – stilhed og dynamik på samme tid – gør én uafhængig af situationer, omgivelser, mennesker og ting.

Opsummering & handling:
Jeg vil komme i berøring med feltet af ren potentiale ved at tage tid hver dag til at være stille, til at Være. Jeg vil sidde alene i meditation mindst to gange hver dag, 30 min. om morgenen og 30 min. om aftenen.

 Jeg vil tage tid hver dag til at komme i kontakt med naturen og til stille at vidne intelligensen i hver levende ting. Jeg vil sidde stille og kigge på en solnedgang eller lytte til lyden af havet eller simpelthen møde duften af en blomst. I min egen stilhed, og i forening med naturen, vil jeg nyde livet, feltet af ren potentiale og ubundet kreativitet.

Jeg vil praktisere ikke-dømmen. Jeg vil begynde min dag med bekendelsen 'i dag vil jeg ikke dømme noget af det, der sker', og gennem dagen vil jeg minde mig selv om det.

 

6. I forhold til yoga

(Tekst er under udarbejdelse)

 

7. I forhold til meditation

I forhold til meditation har Deepak Chopra udarbejdet en oversigt, hvor han kombinerer de syv spirituelle love med chakra'erne og med sutra'erne. Her vises blot billedet af strukturen, som jeg har oversat til dansk og sat eget billede til. Det kræver et dybtgående studie at praktisere meditation med en kombination af disse mange lag, og det lader sig ikke gøre at overlevere på en hjemmeside - det gøres bedst på et ugelangt retreat. Derfor, hvis du vil videre, så læs på the Chopra Center's hjemmeside vedrørende kurset »Seduction of Spirit« eller kontakt mig for dialog om, hvordan du kan komme i gang med at praktisere denne form for meditation. 

Ønsker du at downloade plakaten og printe, er den her i en god opløsning

 

 

8. Se billeder af lille oversigt fra Chopra Centret

 

 

 

Foto: Shutterstock. En lysende fraktal