You are here

Langsommere fysisk forfald og visdomsbaseret psykologisk aldring

På forskellige måder frygter vi fleste at blive gamle. Og især at blive gamle før tid. Artiklen beskriver markører og handlemuligheder i forhold til at ældes langsommere fysisk set, samt psykologisk bibeholde åbenhed, fleksibilitet, accept, tillid og evne til at indgå i kærlige relationer, hvilke er de væsentligste af de psykologiske aldersmarkører.

Artiklen beskriver både umiddelbare fysiske og psykiske initiativer i forhold til at ældes fysisk langsommere og bevidsthedsmæssigt visdomsbaseret. Dens hovedfokus er imidlertid, hvordan vi kan nå det kvantemekaniske niveau, og derfra dels være i kontakt med det aldersløse i os, og dels foretage dybtgående transformationer aldringsmæssigt set.
 
Artiklen baserer sig fortrinsvis på Deepak Chopras bog: »Krop uden alder. Sind uden tid«. Hans tese er, at al dybtgående og ægte forandring kun kan ske fra det kvantemekaniske niveau.

Læs mere om Deepak Chopra her