You are here

Bevægelse hen imod meditation...

Når vi dyrker asanas (yogaens fysiske øvelser), er formålet at blive befriet for ophobninger af energi, spændinger og rastløshed. Det er bevægelse hen imod meditation - og meditation i bevægelse. Med en gennemstrømmende attitude af kærlig, venlig accept og respekt for kroppens og sindets medleven og modstand.

Man er sig helheden af krop, åndedræt, tanker og følelser bevidst... 

Iagttager kroppens medleven og modstand. Hvor er der flaskehalse? Registrerer, udforsker, er nysgerrig, årvågen og rummelig med sig selv. Inviterer nænsomt og omsorgsfuldt flaskehalse til at slippe...

Følelser betragtes som ophobninger af energi.. Der tænkes ikke over dem. Kun energidimensionen er relevant – og den overskydende energi fordeles ud i resten af kroppen...

Der stiles hen imod kroppens oprindelige tilstand, dvs. en fra naturens side stille årvågen bevidsthedstilstand... 

Med kroppens og sjælens intelligens som retningsgivere, overgiver man sig til at give slip derhen, hvor nu bevægelsen går af sig selv.

Åndedrættet anvendes til at arbejde sig dybere ind i stillingen – på indånding at hæve energien, på udåndingen at give slip på al unødig opspænding i kropsindet...

Næsten alle asanas udfordrer omkring det modsætningsfyldte: At spænde op i bestemte muskelgrupper med mindst mulig anstrengelse – samtidig med at give sig hen i udspænding i andre muskelgrupper. Den afspændte opspænding er dét, der for alvor giver energien fri, skaber flow, løfter livsenergien.

Yogakortene behandler i detaljer på temakortene (7 stk.) den hensigtsmæssige bevidsthedsmæssige attitude, hvordan man arbejder med åndedrættet, chakraer mm. Læs her nedenfor hvad angår de tre vigtigste fokusområder: