You are here

Overblik

Yoga er for alle! Alle yogastillinger kan laves i forskellige nuancer, hvor der tages hensyn til hver enkelt persons begrænsninger og muligheder i både krop og sind. Yoga er 'venlig' over for kroppen, og blidt og ubesværet udvikler kroppen og den samlede trivsel sig, når man praktiserer regelmæssig yoga.

Yoga kan udføres i mangfoldige udtryksformer, hos vidt forskellige skoler og lærere. Hver skole og hver lærer har sine muligheder og begrænsninger. Time2be's niche er, at der praktiseres fortrinsvis yoga asanas, der indarbejder den følelsesmæssige og energimæssige dimension. Det er en 'indefra og ud' praksis, hvor man er tro over for kroppens behov og grænser; hver finder sin egen vej med de forskellige øvelser. Derfor bliver yogaformen også ind imellem med et smil kaldt 'Freestyle Yoga eller 'Anarki Yoga'. Men formelt kalder vi det: Bevægelse hen imod meditation, meditation i bevægelse; det uddybes i det første tema, hvad der menes hermed.

I de tre næste overskrifter præsenteres 3 yogaserier: En blid morgenserie. En krævende serie til eftermiddagen. En rolig serie til natten.

Serierne bliver vist i form af yogakort, som vi - Kathrine Kold og Mette Kold - har lavet. Vi har lavet et sæt yogakort bestående af 54 asanas og 7 temakort. I sin helhed kan det købes på http://www.mettekold.dk/butik/yoga

Jeg (Mette) manglede yogakortene, fordi jeg ofte pegede kursister og klienter hen i mange udmærkede bøger vedrørende udførelsen af diverse øvelser, men jeg manglede en sober gennemgang af de fysiologiske effekter og især: Hvad det er relevant at mærke efter og hvordan øvelsen bør udfoldes energimæssigt set. Og jeg manglede sættet, fordi mange kursister prøvede øvelser hos mig, som jeg anbefalede dem at lave, når de kom hjem: men man glemmer selvsagt ofte både øvelser og i hvert fald hele serien, når man skal igang derhjemme. Her fik jeg så endelig det hjælperedskab, som mange kursister manglede for at kunne fordybe sig hjemme. Jeg håber, at kortsættet kan være til glæde for både yogalærere og yogaudøvere.

Temaet Yoga transformerer baserer sig på korte essenser og længere beskrivelser af vidt forskellige menneskers brug af yoga i dagligdagen. Hver for sig er de motiveret forskelligt, hvorfor udbyttet også bliver forskelligt. Der er mange måder at bruge yogaen på, vidner de mange udtalelser om. Lad dig som læser inspirere heraf til at personliggøre DIN yogapraksis, så du trives med den.

Jeg viser ansigt i Lidt Mette tanker og nørderier. Overskriften indeholder flere elementer:

For mig er morgenyogaen helt essentiel; den bringer krop, sind og ånd i sync og klar til dagen på bedste vis. Læs om min praksis under Yoga som fundament for den gode morgen.

En lige så væsentlig del for mig, hvad angår den stort set daglige yoga og meditation, er den spirituelle dimension - og det skrives der noget om i Yoga som spirituel praksis, især fokuserer jeg på begreberne «ubestandighed« og »ikke-tilknytning«.

Kan man rejse gennem livet 'alene på sin tømmerflåde' med yogaen? Jeg nyder i fulde drag min egenpraksis - men den - og jeg - næres i den grad af også at praktisere sammen med andre. I perioder zapper jeg yogalærere og -institutter i ind- og udland for at blive inspireret og sparket ud af vane- og komfortzonen. Og derudover er der det helt særlige ved det langvarige kvindefællesskab, hvor vi fordyber vores praksis og holder hinanden fast i at arbejde med yogaen fra forskellige perspektiver. Det skriver jeg om i Værdien af at have en kvindecirkel.

Til forskellige kurser har jeg ind imellem lavet nogle demonstrationsvideoer af specifikke øvelser. De vises i Lidt alignment nørderier. I flere af videoerne er der specifikt tænkt på stressramte eller smerteramte. På nogle af dem er Pernille Engelhart demo-personen. Det er IKKE 'sådan gør du det korrekt eller perfekt'-videoer. Der er inspirationer til at finde sin egen form og udførelsesmåde.

Tilbage til YOGA oversigtssiden