You are here

Solhilsen

Solhilsen, Surya Namaskar, er en af de mest basale yoga-asanas, eller rettere serie af asanas, der udføres i ét sammenhængende flow. Den er ideel at lave som den første øvelse efter savasana, så hele kroppen arbejdes grundigt igennem i starten af en yoga-session. Der er lavet et oversigtskort, som generelt beskriver gennemførelsen af solhilsen, dens samlede effekter og hvad det er hensigtsmæssigt at mærke efter; det ses her nedenfor. Og så er der 7 separate kort, der i detaljer beskriver de 7 asanas, som solhilsen består af. Læs om dem i afsnittene 1-7. Ved at studere dem, kommer du i dybden med delene, for til sidst at kunne udføre en helhed, der i både dybde og bredde favner solhilsenens potentiale, både fysiologisk, psykologisk og energimæssigt.